profile_cover
27 artikler.

Jordforbindelsen – et andet og bedre liv

OFF GRID: Nye omstillingsprojekter ledes af sociale entreprenører: Off-grid-princippet er at være frakoblet det moderne samfunds el-, vand- og kloaksystem.

En bæredyktig arbejderbevægelse

ANNEN VERDEN? Tynget af markedsgørelsen af samfundet og fremmedgørelsen af mennesket er spørgsmålet nu: Hvem udgør subjekt et i kampen for en anden verden?
Klima

Omstillingsanvisninger?

KØBENHAVN: Byerne vælger at påtage sig en hovedrolle i kampen for klimaet.

Stresset høne uden hoved

TOMHED: Et pseudo-opgør med forældrenes kultur blev til meningsløs stress. I ellevte-september-kroppe gemmer de unge sig bag entreprenante smil.

Det lille stykke bynatur

BARN OG NATUR: Hvordan kan en undervisningsplan bistå det opvoksende menneske til at indgå i en vekselvirkning med verden?

Lykkeberg – «en demokratisk socialist»

EMNE: Hvordan skal vi forklare vore børn, at Trump – mod de allerfleste odds – blev præsident i USA?

Den 6. masseudryddelse

KINA: Hvordan vågner vi op til en verden med Kina som hersker?

Opp av kjelleren, inn i krigen

Også kjellermennesket må med i menneske- hetens omstilling. Dette glemmer Carsten Jensen.

Dommedag er avlyst

Fylt av angst for fremtiden forsøker Kristian Leth å fortelle en alternativ historie om hvordan verden egentlig har det.

Depresjon for revolusjon

Kunsten kan slå sprekker i kulturen og bidra til å snu samtidens depresjonstilstand. 

Demokratiets raseri 

Ny bok undersøker blant annet hvordan demokratiske institusjoner har understøttet udemokratiske praksiser som slaveri, diskriminering og utelukkelse.

Kan migrasjonskrisen løses?

Migrasjons- og flyktningproblemet vil kunne reduseres radikalt, mener den britiske advokaten og Harvard-professoren Jacqueline Bhabha i sin nye bok.

California Dreaming?

I sin nye bok beskriver professor David Vogel hvordan delstaten på en rekke områder har greid å gjennomføre egne reguleringer for å understøtte økonomisk og kulturell utvikling og vekst.
klimakrise

Gi meg «68» tilbake

Kan 68-genet oppstå i ny form og danne grunnlag for utviklingen av et bærekraftig samfunn?

FN: en virkelighet verden har forlatt

Vi kan ikke unnvære FN, men en mer kreativ og effektiv organisasjon ville være ønskelig.

1968–2018 – drømmen lever videre

Tilbakeblikk på 1968 under årets internasjonale dokumentarfestival i Thessaloniki.

Maskinene først, mennesket etter?

Kunstig intelligens kan ikke erstatte sosial kunnskap og kompetanse, idet den er den menneskelige dømmekraft underlegen og alltid vil være det.

Begrensning for frihet

Vi vet det så godt, og vi vil det egentlig ikke. Derfor går vi på akkord med våre egne følelser når vi opptrer som blinde overfor ødeleggelsen av naturen.

«Villa, Volvo og vofs» og de teknologiske innovasjonene 

Krav om fortsat økonomisk vækst på en begrænset planet har affødt den globale og systemiske krise.

Drømmere søkes til verdens viktigste jobb

Verdenssamfunnet trenger en stor visjon for menneskehetens fremtid. Evnen til refleksjon og drøm kan bli vår viktigste ressurs.

Bevegelsenes bevegelse

Transition-bevegelsens prinsipper for levevis har vært gjeldende i tusener av år og står direkte i opposisjon til kapitalismens.

Gud er en maskin

Cia Rinne har skrevet et smertefullt og poetisk bidrag til å forstå verdens tilstand. 

«We, the Nature»

Narrativet om mennesket som adskilt fra naturen må vike for narrativet om interbeing.