Niels Johan Juhl-Nielsen

Juhl-Nielsen er bosatt i København.

Artikler skrevet av ...

Gud er en maskin

Cia Rinne har skrevet et smertefullt og poetisk bidrag til å forstå verdens tilstand. 

«We, the Nature»

Narrativet om mennesket som adskilt fra naturen må vike for narrativet om interbeing.

Med det uperfekte som rettesnor 

Mennesker med spesielle behov er forutsetningen for å skape gode samfunn, mente grunnleggeren av Camphill-bevegelsen.

Spådom om verdens overgang

I romanen 2030-bevegelsen fører miljøkrisen til en vellykket kursendring.