Niels Johan Juhl-Nielsen

Juhl-Nielsen er bosatt i København.

Artikler skrevet av ...

FN: en virkelighet verden har forlatt

Vi kan ikke unnvære FN, men en mer kreativ og effektiv organisasjon ville være ønskelig.

1968–2018 – drømmen lever videre

Tilbakeblikk på 1968 under årets internasjonale dokumentarfestival i Thessaloniki.

Maskinene først, mennesket etter?

Kunstig intelligens kan ikke erstatte sosial kunnskap og kompetanse, idet den er den menneskelige dømmekraft underlegen og alltid vil være det.

Begrensning for frihet

Vi vet det så godt, og vi vil det egentlig ikke. Derfor går vi på akkord med våre egne følelser når vi opptrer som blinde overfor ødeleggelsen av naturen.

«Villa, Volvo og vofs» og de teknologiske innovasjonene 

Krav om fortsat økonomisk vækst på en begrænset planet har affødt den globale og systemiske krise.

Drømmere søkes til verdens viktigste jobb

Verdenssamfunnet trenger en stor visjon for menneskehetens fremtid. Evnen til refleksjon og drøm kan bli vår viktigste ressurs.

Bevegelsenes bevegelse

Transition-bevegelsens prinsipper for levevis har vært gjeldende i tusener av år og står direkte i opposisjon til kapitalismens.