Niels Johan Juhl-Nielsen

Juhl-Nielsen er bosatt i København.

Artikler skrevet av ...

Lykkeberg – «en demokratisk socialist»

EMNE: Hvordan skal vi forklare vore børn, at Trump – mod de allerfleste odds – blev præsident i USA?

Den 6. masseudryddelse

KINA: Hvordan vågner vi op til en verden med Kina som hersker?

Opp av kjelleren, inn i krigen

Også kjellermennesket må med i menneske- hetens omstilling. Dette glemmer Carsten Jensen.

Dommedag er avlyst

Fylt av angst for fremtiden forsøker Kristian Leth å fortelle en alternativ historie om hvordan verden egentlig har det.

Depresjon for revolusjon

Kunsten kan slå sprekker i kulturen og bidra til å snu samtidens depresjonstilstand. 

Demokratiets raseri 

Ny bok undersøker blant annet hvordan demokratiske institusjoner har understøttet udemokratiske praksiser som slaveri, diskriminering og utelukkelse.

Kan migrasjonskrisen løses?

Migrasjons- og flyktningproblemet vil kunne reduseres radikalt, mener den britiske advokaten og Harvard-professoren Jacqueline Bhabha i sin nye bok.

California Dreaming?

I sin nye bok beskriver professor David Vogel hvordan delstaten på en rekke områder har greid å gjennomføre egne reguleringer for å understøtte økonomisk og kulturell utvikling og vekst.

Gi meg «68» tilbake

Kan 68-genet oppstå i ny form og danne grunnlag for utviklingen av et bærekraftig samfunn?