Avatar Nicholas Agar Nicholas Agar er filosof med base på New Zealand. Han har skrevet om hvilke konsekvenser teknologiske endringer har for mennesker. Den siste boken hans er How to Be Human in the Digital Economy

2 artikler
Faditoon, se www.libex.eu

Fortvilelsen er sterkere enn håpet

OPTIMISME: Ved å ta positive ideer mer på alvor kan vi gi dem samme oppmerksomhet som giftige ideologier får i dag.
PIXABAY

Framtidens jobber kan kurere ensomhet

AUTOMATISERING: Teknologiske nyvinninger kan skape jobber som vil tilfredsstille menneskets iboende sosiale behov
Bakgrunn:
Filosofen Agar er fra New Zealand og skriver mye om hvilke konsekvenser ny teknologi har for mennesket. Hans siste bok er How to be Human in the Digital Economy. © Project Syndicate, 2020, www.project-syndicate.org