Mette Karlsvik. (29 artikler)
Terasa Groton

Tar ytringsfriheten på alvor

HVERDAG: «Vi må skjønne hvilken kraft som kan ligge i litteraturen», sier festivalsjef for LitFestBergen, Teresa Grøtan
Mette Karlsvik)

«Det samiske språket drukner»

SAMISK: Det er ikke bare Bergen internasjonale litteraturfestival som feires 6. februar. Dagen er også samenes nasjonaldag: sámi álbmotbeaivi. «Sosiale strukturer gjør at samisk språk drukner», sier forfatter Sigbjørn Skåden, som deltar på LitFestBergen

Found in translation

SAGAARVEN: Da Island var gjesteland på bokmessen i Frankfurt i 2011, husket man igjen at islendinger er best på å dikte historier, ikke på å tjene penger.

Exit Britannia

Storbritannia har meldt seg ut av EU, men er framleis i Europa. Heidi Sævareids forelsking i Storbritannia har gått over. Men dei bur framleis ilag. Kva gjer ho? Ho tar fram humoren.

Hårnålssvingar og elvemeander

Thor Sørheim nærmar seg elver og Trollstigen, små barn og stokkroser med ein persepsjons-psykologs opne sinn og sansar.

Varsel! Barsel!

Før vi vert foreldre for fyrste gong – kva veit vi om foreldreskap? Om graviditet, fødsel og barseltid? Om valga vi må ta? Mest ingenting.

Var vi fantasilause og late?

Alle novellene minner meg, på kvar sine måtar, om at vi alle skal døy. Holtet Larsens språk er eit dyrka språk, eit avansert språk, er språk for språkets skuld.

Kunstgjødslet kunst

Kva veks fram or oska av Noregs største industrieventyr, spør kunstnarar som stiller ut i Grenland i mai.

Monolog for ein brokete familie

Den store filmskaparen Pier Paolo Pasolini er av mange rekna som ein endå større poet. No er dikta hans omsette til norsk.

Eit mini-atomåtak i Londons gater

23. november var det ti år sidan Alexandr Litvinenko døydde av skadane frå poloniums-forgifting. 

Postmoderne nasjonsbygging

Cecilia Dinardi fikk nettopp Bjørnsonprisen, men ikke bare for hennes egen bruk av det frie ord. 

En alternativ offentlighet

Kollektivet Chto Delat krysser grensen mellom teater og akademia, mellom aristokrati og proletariat, mellom deg og meg – og viser i praksis at det absurd iscenesatte er virkeligheten for mange russere.

Destabilisering og forvirring

Dette essayet handlar om dei siste bøkene til Sofi Oksanen og Beate Grimsrud, om Norma og Evighetsbarna, om informasjon og fråvær av informasjon.  

Brua til Vatnamýri er sund

Andri Snær Magnason kjempa endene si sak på Island. Han blei ikkje president. Men klimatalene hans falt i god jord, og har byrja ein ny type miljømedvit.

Island: Boblene som brast

I 2008 brast illusjonen om ein sterk islandsk økonomi. I april blei folket forrådt av statsleiinga si, igjen.

Som venner står og ser ut over fjorden

Tor ristar i Nordisk Kunstnarsenter Dale. Bygda er likevel eit stående bevis på at menneska alltid vil vere naturvenner. Heilt naturleg.

Spøkelsesskrift

Ein som fryktar sanksjonar og innsyn, skapar heile, nye språk.

Opstads orfismar

Opstads dikt og aforismar temmar ei villfaren verd.

Det opne verket

PJ Harvey har gitt ut si første bok. Kvifor har ho ikkje gjort det før?

Kunst og skvalderkål

Er den økokritiske forfattaren ein utdøyande rase?

Flaum i Europas Eden

Når Cannes merker verknadene av klimaendringane.

Eit spørsmål om uskuld

Ingen er skuldige i tragedien skildra i Hvitt hav. Men ingen er uskuldige heller.

Kødd med Frøy

Bokessay med utgangspunkt i Knut Ødegård sine Edda-dikt, band I–III (Cappelen Damm, 2013–2015) og Gerður Guðjónsdóttir si Blóðhófnir (Mál og menning, 2010) Verandaen vender mot...

Tett tekst, ope verk. Ein poetikk

POESI: Hjarta som sluttar å slå, er forteljarens puls.

Misantropisk meditasjon

Pust inn, og på utpust: Les Dragseths nye langdikt høyt. Det er en messe, en meditasjon, et dikt som forlater deg søvnløs og urolig for klodens og menneskehetens fremtid.