Kurt Sweeney

Novelist & book reviewer.

Artikler skrevet av ...

Motstridende syn på liv og arbeid

VEIVALG: To asfaltleggere – den ene naiv og surrete, den andre rasjonell og pliktoppfyllende – er på oppdrag for en global og pengesterk oppdragsgiver.

Kinas «glemte» fortid

Gjennom tilbakeblikk på hovedpersonen Ma Doades fortid som rødegardist under kulturrevolusjonen utfordrer China Dream den omfattende historieforfalskningen i Kina.

Menneskesammenspjæringa

Aina Villanger har skrevet en samling dikt som vil kommunisere, i en setting som er intim og universell på en og samme tid.

Spionasjens personlige kostnader

Javier Marías’ forfatterskap har en sterk anti-autoriær nerve som er subtil og uten illusjoner.

Ledet mot lyset av den blinde

Yan Lianke skriver bøker som krysser landegrenser og språkskiller og kvalifiserer til å bli omtalt som verdenslitteratur. Men i hjemlandet er bøkene hans forbudt.

Den egentlige virkelighetslitteraturen

Genuin og personlig diktsamling fra Eldrid Lunden.

Undertekst på overflaten 

Om den ustabile, flytende tilstanden man befinner seg i under drøm.

Det landskapet gir

Naturen går i dialog med poesien i Karin Hauganes siste diktsamling, der selve tiden er viktigste byggestein.

Grenseløse vendinger

Göran Sonnevis seneste diktsamling viser en stor poet langt ute i livet.