profile_cover
2 artikler.

Naivismen som preger mye av den globale aktivismen

Den nye, transnasjonale aktivismen dreier seg ofte om å uttrykke vår egen samvittighet, hevder forfatterne av Advocacy in Conflict. Den er aldri uskyldig – men alltid politisk.

Hobbes’ spøkelse

Benjamin Wittes & Gabriella Blum: The Future of Violence: Robots and Germs, Hackers and Drones – Confronting a New Age of Threat. Basic Books 2015 I...