fbpx
profile_cover
80 artikler.

Kunsten å eldes

For å få en god og verdig alderdom bør vi fortsette å forfølge mål som gir livet mening.

Sprenglærd og sjargongtungt om samtidskunsten

Samtidskunstens metamorfoser er kanskje for interessant.

Slaveriet bak nytelsen

De uskyldigste ting kan skjule en brutal virkelighet.

Fremragende om Frankfurterskolen

Frankfurterskolens gründere har fortsatt mye å lære oss. 

En kritikers forsvarstale 

Kritikeren tester ut hvordan kunst kan komme borgerne i sivilsamfunnet til nytte. Vi trenger kritikken mer enn noensinne! 

Tvisyn i amerikansk tapning 

Ved å tvile, holdes muligheten åpen for det meste.

Hverdagens utopier

Politisk motstand finnes i eksisterende institusjoner og i hverdagen, mener Frederick Jameson. 

Opplæring i klassebevissthet

Gjennom HBO-serien Westworld kan du trene deg på klassebevissthet.

Overfladisk om intellektuelles overmot

The Reckless Mind er en viktig kritikk av filosofer, men glemmer selv å være filosofisk. 

Propaganda og tårer 

Vitalij Manskij gir oss unike blikk bak Nord-Koreas fasade – og det vi får se, er i sannhet et merkelig og forferdelig samfunn.

Den kompetente amatøren

Ønsket om å være en amatør gjennomsyret ikke bare musikken og filmene kunstneren Tony Conrad jobbet med, men også måten han levde på. Nå kan filmen om ham ses daglig over en lengre periode i Oslo i høst.

Mangfoldig fordypelse i forandringer

Deleuzes Leibniz-bok er den mest komplekse filosofen skrev, men også en bibel for dem som vil fordype seg i hans begrep om tilblivelse.

Upresist om den skandinaviske ensomheten

Blir vi virkelige lykkelige av vår individualistiske livsstil?

Litteraturens etiske verdi

Litteratur og kunst kan hjelpe oss ut av sinne og frustrasjon og mot en større forståelse, mener Martha Nussbaum. 

Formaning om gjestfrihet

Baumans refleksjoner om migrasjonskrisen er enkle, men hans hovedpoeng er verdt å insistere på. 

På sporet av menneskelige verdier

Vi trenger å se en annen verdi i arbeid enn penger, mener Negt og Kluge. 
video

Gjeldens slaveri (film sees gratis)

Månedens strømming av dokumentar til abonnenter.

Zizek er bedre på selvransakelse enn praktiske løsninger 

Det som tidligere bare kunne ytres som politisk ukorrekt humor på privaten, er nå blitt offisiell politikk.

William Davies: The Happiness Industry

Å snakke om lykkeoptimering uten tanke for den enkeltes livssituasjon, er en grov misforståelse av hva et liv er.

Wendy Brown: Undoing the Demos. Neoliberalism’s Stealth Revolution

I fremtiden må vi tenke «verdier» fremfor «penger», mener statsviter Wendy Brown.

Foucaults redsskapsskrin

Foucaults begreper er et strålende oversiktsverk for Foucault-interesserte.

Brennende hjerter

Portrettene av menneskene som trår til og handler når andre ikke gjør det, vekker håp i det håpløse. (Månedens strømming til våre abonnenter).

Flyktningene og erkjennelsesarbeidet

Filmen Mediterranea er en essensiell øvelse i å forestille seg de svakestes perspektiv. 

Ulv i fåreklær

Sterke individer som Bill Gates og Oprah Winfrey gir kapitalismen en mykere profil – men dens evne til å skape ulikhet forsvinner ikke av den grunn.

Spirituelt DNA

Hva er våre livsfortellingers plass i den store sammenhengen?
Articles referred in: