Ketil Fred Hansen (31 artikler)
Hansen er professor i samfunnsfag ved UiS og fast anmelder i Ny Tid.

Trygghet til salgs

Sikkerhetsagentene i Afrika bidrar til trygghet for enkelte, på bestemte områder og av og til, men blander også roller.

Økologisk dumping

Tyske Ulrich Beck hevdet for 30 år siden at miljøødeleggelsene er demokratiske idet de rammer oss alle likt. I en ny bok blir denne påstanden kraftig kritisert.

Eliteliberalisme + massenasjonalisme = sant

For statsviter Jean François Bayart er globalisering og utvikling av nasjonal identitet komplementære prosesser.

Middelklassen uten midler

Dette er et meget solid akademisk arbeid hvor alle forfatterne er kritiske – til dels svært kritiske – til denne forståelsen av middelklassen i Afrika

Afrika på afrikanernes premisser

Det er et paradoks at Afrika måles opp mot Europa istedenfor å bli sammenliknet med seg selv og sine egne verdier. 

Den ubehagelige sannheten

Living by the Gun in Chad er et virkelig funn for dem som ønsker å forstå den politiske kompleksiteten i Afrika sør for Sahara.