profile_cover
Niels Bo Bojesen

Informasjonstotalitarisme

Selvstyrerett? Selskapene bak plattformer, smarttelefoner og tingenes internett sporer kontinuelig alle våre bevegelser. Med et digitalt fotavtrykk kan man bestemme en persons tilgang til kreditt, transport, sosiale tjenester eller helsevesen. Vi mister vår individuelle frihet og autonomi.
Bakgrunn:
Katharina Pistor, professor i Sammenlignende juss ved Columbia Law School, har skrevet The Code of Capital: How the Law Creates Wealth and Inequality