xx10xx10 cartikler.

Et nasjonalt illebefinnende

I dag – tre år efter siste stortingsvalg – har den borgerlige regjering manifestert seg som Norges største politiske skandale efter Quisling. Valget ble faktisk i høy grad vunnet på tre løfter: lavere skatter, likvidering av bolignøden samt (og dette lyder ubegripelig i alle land som ikke er like teknisk underutviklet som Norge) avskaffelse av telefonmangelen. Tre år senere har man oppnådd skattelettelser for de aller høyeste inntektsgrupper, telefonmangelen er som den har vært før, og bolignøden er mer ødeleggende og mer skrikende enn noensinne tidligere. Landet er et paradis for boligspekulanter. Aldri tidligere har en norsk regjering så tydelig avslørt at partiene gikk til valg på løfter de selv visste var fullstendig uholdbare.

Forlagsdrift i atomalderen

Til PAX forlags 3-årsjubileum.

Bjørneboe: Israel og araberstatene

ORIENTERING Å vente en løsning eller bare en vilje til løsning fra FN, er å hengi seg til vill ønsketenkning.

Et nasjonalt illebefinnende

Kongedømmet representerer de «varige» verdier og bidrar til den allmenne sløvhet, som er forutsetningen for at mennesker stemmer borgerlig.

Vi som elsket Amerika – del II

Jeg kan ikke si med bestemthet når det var over, men en dag var jeg klar over at jeg ikke lenger elsket USA. Det var vel på begynnelsen av 50-tallet. 

Bjørneboe: Arne Næss og jeg erobret NATO

Historien om en norsk ikke-voldsaksjon.

Et sannere menneskebillede

Vi bringer her første del av Jens Bjørneboes artikkelserie «Sosialisme og frihet»

Socialisme og Frihet

Vi bringer her annen del av Jens Bjørneboes artikkelserie ”Socialisme og frihet”.

Det frie ord

Vi bringer her tredje og siste del av Jens Bjørneboes artikkelserie sosialisme og frihet