Avatar
Ivar Jørdre. Jørdre leder Aksjonskomiteen mot NATO-øvinga Trident Juncture 18.

Militærøvingar lagar ikkje fred

Opprustinga av Norden som ein militær aktør å rekne med er i full gong – og driv dermed opp spenninga landa imellom.