Avatar
Ivar Espås Vangen
Vangen arbeider i Norges Fredsråd.

Hvordan ta ansvar etter en krig?

Det å gå til krig og slippe 588 bomber over et land innebærer at man har et «særlig ansvar» for å bidra til å hjelpe i etterkant.