Avatar Hilde Lindset Lindset er novelleforfatter. hilde.lindset@hotmail.com

2 artikler

Å leve er nok

Med noen få setninger kan Judith Hermann streife innom et helt liv.

White trash

Menneskene ser mot linsen, likevel er det som om de helst vil vike og trekke seg tilbake til gårdsrommet, til utmarken, familien, rusen, kirken, søvnen.