Hans Eirik Olav
Hans Eirik Olav. (19 artikler) Olav har lang fartstid fra finansverden bak seg.

Et gigantisk pyramidespill

FINANSVERDEN: Greier forfatterne av Sabotage å forklare hvordan samspillet mellom myndighetene, sentralbankene og bank- og finansinstitusjonene fungerer?

Mesterløgneren

Da det enorme bedrageriet ble avslørt, hevdet alle rundt Madoff å være uvitende. Hvordan var det mulig?

Kontantfritt – og totalitært

Ideen om det kontantløse samfunn blir av mange omfavnet som et symbol på fremgang. Men hvem er det egentlig som vil vinne på avviklingen av kontantsamfunnet?

Våren 2017: Økonomikrise på trappene

Mye tyder på at verden står overfor en økonomisk kollaps som kan inntreffe i løpet av første halvår 2017. 

Deutsche Bank og døde bankdirektører

En lang rekke bankfolk som de siste årene har dødd under uklare omstendigheter, visste sannsynligvis for mye.

Økonomien bryter sammen

Økonomisk kollaps fører alltid til økonomisk unntakstilstand – fra Romerrikets fall til dagens borgerkrigliknende tilstander i Venezuela. 

Pill råttent og helt alminnelig

«Dersom folket virkelig forsto hvordan bankvesenet fungerer, ville det blitt revolusjon i morgen.» – Henry Ford 

Ragnarok på vei?

Er dette mulig i Norge? Minibankene stenger. Flytrafikk, buss og jernbane går i stå. Transport av mat og medisiner stopper opp. Matvarehyllene tømmes, og militæret forhindrer at folket bryter seg inn i butikkene for å få livsnødvendige varer.

Dommedagsprofetene blir flere

En stadig lengre rekke av fremstående amerikanske økonomer og investorer spår en kommende kollaps i verdensøkonomien. 

Bankbløffen

Politikerne Ny Tid forsøker å få i tale, kvier seg for å røpe bløffen om at din bankkonto skulle være sikret. Eller avsløres her mangel på kunnskap?

Bakenfor Panama-papirene

Det er interessant å studere politikernes reaksjoner på Panama-avsløringene.

Økonomisk kollaps – Norges redning?

Norge er som en pasient som venter på oppgjøret med sin egen fordervede livsstil.

Bankene og statens pyramidespill

Norges Bank, Finansdepartementet og privatbankene bedriver et sinnrikt spill for å skape penger til utlån. Problemet er at den enorme regningen sendes inn i fremtiden.

Boligmarkedet vil kollapse

Hvor lenge kan vi holde på en samfunnsmodell som ikke fungerer?

Den nye fascismen

Det som skjer i Hellas, og som står for tur i hele eurosonen, er i realiteten en avvikling av frie, selvstendige nasjoner.

Ukontrollerbar gjeld

Er det mulig å forstå gjeldsituasjonen bak krisen i Hellas? Ny Tid ser på noen enkle økonomiske sammenhenger.

Et forsvarsskrift til det greske folk

Det greske folket må blø, slik at europeiske politikere slipper å ta ansvar. Det er realiteten i det omvendte Robin Hood-regimet politikerne og sentralbankene har iscenesatt.

Det norske oljeeventyrets konsekvenser

Ser man nærmere etter, er det norske Oljefondet allerede «brukt opp» flere ganger. Hva kan Norge gjøre for å redde Oljefondet? Og når står verdens sentralbankers enorme pengetrykking for fall?

Visjoner for en bærekraftig fremtid

En konferanse er over. Hvordan kan vi redde verden når samfunns-modellen vår krever permanent vekst?
EnglishNorsk bokmål