Avatar
Gunnar Martin Ekeløve-Slydal.

Helsingforskomiteen: «Magnitskij var en varsler»

Magnitskij-saken handler om mer enn én mann og den uretten som ble begått mot ham.