Avatar
Erling Folkvord (2 artikler)
Folkvord er politiker i partiet Rødt, og tidligere stortingsrepresentant.

Kan det nye demokratiet i Nord-Syria overleve?

Den tredje tyrkiske invasjonen i Nord-Syria: redningen eller undergongen for ein ny type demokrati.

Flyktningane Norge ikkje vil hjelpe der dei er

Lengst nord i Syria har terrorgruppa ISIS gått på det eine nederlaget etter det andre. Kurdiske forsvarsstyrker er på offensiven mot den nye ISIS-fascismen.