Avatar
Endre Eidsaa Endre Eidsaa. (30 artikler) Underviser filmvitenskap på NTNU
Epost endreeid@gmail.com

Dokumentariske sår

Palestinsk-danske Mahdi Fleifels filmer trykker inn flyktningens smerte og fortvilelse.

Robert Bresson og filmens våkenhet

Bressons realisme handler om å reorganisere våre vante måter å se ting på – om å finne et filmatisk rom der det som vanligvis er utenfor vår fatteevne, får puste på nytt.

Portrett av demens

Hvordan portrettere livsverdenen til et menneske med hukommelsessvikt?

Hengiven skildring av fattige saltarbeidere

Saltproduksjonen i India er en av verdens største. Farida Pacha lar oss møte en familie som lever og jobber med æren – men også fattigdommen – i behold.

Om ulikheten mellom menneskene og maskinene

Werner Herzog utforsker og utfordrer internett – som den drømmende dokumentaristen han fortsetter å være.  

Tonedøv intuisjon

Jørn Utkilens Statement Too er et unikum i NFIs samleboks over årets beste norske kortfilmer.

Høyblokka under angrep

Grimstad Kortfilmfestival: Regjeringsbygningen og dens sosialdemokratiske symbolverdi ble angrepet 22. juli 2011. Men finnes det kanskje også andre og mer fredelige krefter som truer de samme verdiene?

Blikk for det vi ikke kan se

Eksil og fattigdom hang som en skygge over Cinéma du Réel-kortfilmfestival.

Overgriper og offer

Filmfestivalen HRHW: Som 15-åring blir Omar Khadr tatt til fange av amerikanerne etter en skuddveksling i Afghanistan. Det er starten på en lang periode med tortur. I Guantanamo’s Child kastes et kritisk søkelys på Omars situasjon.

Hockeysosialisme

Red Army tegner et mangefasettert bilde av det sovjetiske ishockeylandslaget under den kalde krigen. Hvordan forene kollektivisme og individets frihet?

Ekstremistene som bare trengte mat på bordet

Filmfestivalen HRHW: Dokumentaren Among the Believers viser hvordan en religiøs ekstremisme har fått vokse frem i et Pakistan med store sosiale problemer.

Hermann Kappelhoff: The Politics and Poetics of Cinematic Realism

Gjennom næranalyser av filmer drøfter den tyske filmprofessoren Hermann Kappelhoff sammenhengen mellom poetikk og politikk.

Stillhetens vold

Fire kvinner kjemper for å bryte stillheten om fortiden i det krigsherjede landet Tsjetsjenia.

Vinden i bildet

I en tid av multitasking, mediestøy og digitale strømmer står filmene til Straub-Huillet som urokkelige steiner – som ber oss lytte til vinden. Utstilling på kunstakademiet i Trondheim

Jean-Luc Godard: Introduction to a True History of Cinema and Television

For Jean-Luc Godard er noe av det viktigste i en filmhistorie å reflektere over filmens urealiserte muligheter.

Den uproduktive oppmerksomheten

Hva skiller kunstneren fra det vi vanligvis forstår som arbeideren? Jo – kunstneren kan være uproduktiv når hun jobber.

Offer med motstandskraft

En eks-prostituert kvinne reiser rundt i Chicagos gater. Med sine egne grufulle erfaringer som middel, hjelper hun andre ut av mindreverdsfølelse og et liv som vare.

Røttene reklamene utelater

Informativ og utvetydig film om klesindustriens moderne slavedrift, som står i grell kontrast til de glattpolerte reklamebildene vi konsumerer i takt med våre tomme og stadig skiftende behov.

Dokumentarene Babylon, Haunted og Disorient

Mellom 21. september og 4. oktober fokuserte den internettbaserte visningsplattformen Doc Alliance Films på filmer om flyktninger. Her er betraktninger om noen av dem.

Emosjonell kraft blant selvmedlidende supper

FILMFESTIVAL: Blant en del platt sentimentalitet under kortfilmfestivalen i Odense stakk Gustav Möllers avgangsfilm fra Den Danske Filmskole, I mørke, seg frem med sitt stiliserte portrett av en tvangsinnlagt kvinne.

ISRAEL: Et samfunns fortielse av selvmord

DOKUMENTAR I NY TID: I et kibbutz-samfunn i Israel er selvmord et alvorlig tabu, men samtidig et voksende faktum. To foreldre konfronterer samfunnets fortielse og fordømmelse av virkeligheten. FILMEN KAN SEES HER I AUGUST.

Metafysiske gateblikk

DOKUMENTAR: Khalik Allahs portrettkunst beveger seg i områder som ellers bare betraktes av overvåkningskameraer.

Vipin Vijays uro

For den indiske filmskaperen Vipin Vijay er film en prosess som handler om å «oppfinne seg selv».

Jernregjeringen befaler

Historiene forteller oss at indianerne kalte toget for «jernhesten». I The Iron Ministry sitter vi i moderne, kinesiske «jerndrager».

Et motbilde til bilreklamene

Bilen har ofte figurert som et symbol på frihet. Den svenske dokumentaristen Fredrik Gertten fremstiller derimot bilen som et fengsel.