Avatar Bjørn Stendahl. Stendahl er jazz- og autodidakt byhistoriker.


Jazz – anarkiets musikk?

Ingen dirigent. Ingen arrangør. Ingen komponist. Ingen sjef. Ingen archos. Altså anarchia. På sommerens store festivaler ble det felles jazzspråket utvekslet.