Avatar Aslak Storaker Storaker er fast skribent i Ny Tid, og medlem av Rødts internasjonale utvalg.

15 artikler

Russlands problemer med maktovergangen

NERVØS ELITE: Den russiske eliten forbereder seg på et maktskifte i 2024. Eliten sliter med synkende legitimitet blant vanlige folk, men så langt gir folkets misnøye seg utslag i apati.

«Det kan godt vere at du ikkje er interessert i...

NATO: Med sin nye bok NATO-komplekset skriver filosofen Jon Hellesnes seg inn i den ærerike dissident-tradisjonen etter Luxemburg og Liebknecht.

Forsvarsbudsjett for økt konfrontasjon

Er det klokt å undergrave norsk basepolitikk?

Innblikk i et totalitært diktatur 

Hva slags land er egentlig Nord-Korea, og hva vet vi egentlig om nordkoreanerne? 

Krigen og den kollektive erindring

Hvem skriver historien? Den kommunistiske motstandskampen under krigen var lenge dysset ned.

«Alle de krigførende partene i Syria er forbrytere»

Vi møtte den syriske fredsaktivisten Maram Daoud under verdens største fredspolitiske festival.

Ikke hit, og ikke lenger

Russland–Georgia-krigen i 2008 skulle vise at grensen for NATOs ekspansjon mot øst var nådd. Med Ukraina-krisen i 2013–15 ble den overskredet. 

Den 19. Verdensungdomsfestivalen

Verdensfred – bare en drøm? Ikke for ungdommene som møtes på det som trolig er verdens største fredspolitiske festival.

Fred med 40-årskrise

I 30 år etter krigen var Øst-Asia var en av de voldeligste regionene i verden. Vil freden siden 1979 fortsette?

Blir det fred i Colombia?

For å skape varig fred holder det ikke å underskrive gode avtaler – gjennomføringen av avtalen er et kapittel for seg.

Å bygge noe som er større enn seg selv

Det var den nettverksbaserte måten å jobbe på vi videreførte under kjempedemonstrasjonene mot Irak-krigen i 2003, sier fredsarbeidere.

Hva har fredsbevegelsen oppnådd?

Ny bok ser på hva fredsbevegelsen kan lære av erfaringer fra tidligere fredskamper.

Adjø, fredsaktivisme?

Når sosiale medier tar over for fysiske lokallag og møter, kan fredsideologien sakte ebbe ut. 

En liberal fredsteori

Fredsforsker Nils Petter Gleditsch vil gjøre faget sitt mer sannferdig, og lære oss hva slags fredsarbeid som faktisk virker.

Knusende dom over krigen mot Libya

Grunnlaget for intervensjonen i Libya – og Norges deltakelse i den – smuldrer enda mer opp etter en ny rapport. De katastrofale følgene av krigen er omfattende.