Ann Lee
Lee er professor II og forfatter av blant annet What the US Can Learn from China (Berrett-Koehler Publishers, 2012). ©Project Syndicate, 2019
USA

Kan ønsket om fred vinne over amerikanske krigshissere?

USA VS KINA: USAs utenrikspolitiske elite bedriver antikinesisk retorikk og har kuttet ut diplomati til fordel for krav.