fbpx
profile_cover
58 artikler.

Da pedagogikken forsvant

Hvad skjer med pedagogikken når ingen objekter og erfaring lenger finnes, men kun våre egne iakttakelser og vårt eget abstrakte læringsspråk? Den dør. 

Henry Millers livsøkologi 

Jensen fremhever Henry Millers evne til å navigere mellom letthet og tyngde, humor og patos i en flott bok om hele spennvidden i den mangfoldige forfatterens univers.

Det onde: åndens avmakt

Den fransk-tunisiske filosofen Mehdi Belhaj Kacem vil lære oss veien til det gode gjennom en økt innsikt i det onde.

Erobreren av det ubrukelige

Et ekte demokrati må være åpent for dissens, forskjeller og det unyttige. Og bare gjennom denne «erobringen av det ubrukelige» kan vi nærme oss sannheten.

Det sårbare livs visdom

Todd May gjenopdager filosofien som livskunst, som et praktisk-terapeutisk anliggende.

Ilden som livskilde

Georgio Agamben bringer leseren på sporet av de helt vesentlige spørsmålene om litteraturens forvandlende kraft – forholdet til selve livets mysterium. 

Følelsen av å være i live

Å være i live er å finne plass til det målløse, plass til tapet, til det overflødige, døden, den blotte væren, det uproduktive.

Å forlate sitt hus

Henry David Thoreaus berømte hus ved Walden Pound var både en politisk, arkitektonisk og økologisk handling. 

Ensomhetens misere og magi

Ensomhet er en erfaring som kan berike vår indre verden og styrke samværet med andre, mener Olivia Laing.

Natten er en lyskilde i mennesket

En bedre forståelse av menneskenaturen er nødvendig, siden den eneste virkelige trussel som finnes, er mennesket selv.

Sårbarhetens politiske potensial

Arendts smertefulle tekst viser oss årsakene til vår tids åndelig-politiske krise.

Den dagen alt blir gratis

I Postkapitalismen hevder Paul Mason at informasjons-teknologien har potensial til å overskride kapitalismen og skape produksjonsformer uavhengig av det tradisjonelle marked. 

Øyeblikk av klarsyn

En innsiktsfull øyeåpner til historien som mer enn det lineære fremskritt. 

Selvkritisk humanisme for klimaet 

Klimapolitikk handler ikke bare om hvor stikkontaktene er plassert hjemme hos meg, men også om å finne mening i en selvforandrende aktivisme – maten jeg spiser, meningsfullt arbeid, vaner og relasjoner. 

Forsøk på å være i live 

Hva skjer med kunsten i en samtid uten bestandighet, hvor alle er overlatt til et flytende, uendelig rom? 

Venezia har perfeksjonert løgnen og fasaden og skapt en ekstremt todelt...

Wolfgang Scheppe m.fl.: Migropolis Venice / Atlas of a Global Situation Hatje Cants Foundation, 2016 For the commodity the strangers have With us in Venice, if it be...

Livsnødvendig teater

Teateret viser vår egen forvirring i en forvirret tid. Det gir en orienteringsmåte for eksistensen, mener filosofen Alain Badiou.

Byung-Chul Han: The Transparency Society

Transparens regnes som et gode, men fører våre sosiale systemer fra tillit til massiv kontroll, mener kulturkritiker Byung-Chul Han. 

François Caillat: Foucault Against Himself

Mennesket Foucault, hans måde at eksperimentere med sit liv på, fik afgørende indflydelse på hans tænkning. Den der bare havde hørt Foucaults latter! 

Å dø for verden er å bli født helt inn i...

Simone Weils tanker om udsatthet som grunnfigur for politisk tenkning, gjenfinner vi i dag hos filosofer som Agamben, Rancière og Butler.

Georges Didi-Huberman: Gruvgas

Hvordan forstå vores samtid, hvordan forstå katastrofen der er på vej? 

Susan Sontag: Det komplette Rolling Stone-interview

For at være i live må man føle og tænke, overskride sig selv. Intellektuelt engagement var for Sontag først og fremmest båret af denne trang til dannelse og selvoverskridelse

Pia Søltoft: Kunsten at vælge sig selv. Om Kierkegaard, coaching og...

Forfatter Pia Søltoft ser i Kierkegaards dialogfilosofi et oplagt bidrag til moderne coaching.

Mikkel Wold (red.): Tag etikken tilbage. Markedstænkningen og dens konsekvenser

Når alle ting i livet får en prislap på sig, bliver de let korrumperede.
Bakgrunn:
Carnera er forfatter, med en rekke eksistensielle bøker utgitt.


Articles referred in: