Bestill sommerutgaven her

Professor Mads Andenæs: «Assange er utsatt for flere menneskerettsbrudd»

WEBINAR: Oxford-professor Liora Lazarus minnet om situasjonen for Julian Assange. «Menneskerettigheter er ikke for de feilfrie, men for alle».

(PS. This article is machine-translated from Norwegian by Gtranslate)

John Y. Jones
Leder for Networkers North/South og Dag Hammarskjöld-programmet (med i Ny Tids redaksjonsråd).

Liora Lazarus deltok på et webinar 5.2. sammen med bl.a. de norske juristene Mads Andenæs og Eva Joly. Det kom frem i webinaret at bruddene på Assanges menneskerettigheter er flere: Det er brudd på lov om ytringsfrihet, frihet fra tortur, vilkårlig frihetsberøvelse og bevegelsesfrihet.

«Når dommer Baraitser mener at Julian ‘når som helst kunne forlate ambassaden’ der han satt i sju år, tar hun feil», uttalte Andenæs. Han viste til enken etter fredsprisvinner Liu Xiaobo som ble hindret i å forlate sitt hjem i åtte år. Et titalls truende sivilister omringet Liu Xia (59) så fort hun satte foten utenfor huset sitt. Formelt sett kunne hun bevege seg fritt, men i praksis ble hun hindret: «Det var en form for straff med frihetsberøvelse», mente Andenæs. FN har påtalt Liu Xias situasjon overfor Kina. [Liu Xia fikk tillatelse til å forlate Kina for å få medisinsk behandling i Tyskland i 2018, etter en omfattende støttekampanje, red.anm.]

Ulovlig frihetsberøvelse

5.juli 2015 uttalte FNs arbeidsgruppe om vilkårlig frihetsberøvelse (UN-WGAD) at Julian Assange var utsatt for uakseptabel og ulovlig frihetsberøvelse av britiske og svenske myndigheter. Professor Mads Andenæs hadde ledet arbeidet og mente Assange var utsatt for noe tilsvarende som Xiaobos enke. Senere konkluderte også FNs spesialrapportør om tortur, Nils Melzer, med at Assange hadde blitt behandlet på en rettsstridig måte, en måte som medførte at Assange viste samme symptomer som torturerte har.

Assanges frykt var begrunnet

Søramerikanerne har en lang tradisjon for å respektere asylretten ved ambassader. Det var derfor ikke unaturlig at Assange søkte tilflukt i den ecuadorianske ambassaden 19. april 2012. Hans begrunnelse var å hindre at han ble utlevert til Sverige med risiko for å bli utlevert til USA. Britiske og svenske myndigheter, presse og politikere latterliggjorde dette som «konspirasjonsteorier».

«Når dommer Baraitser mener at Julian ‘når som helst kunne forlate ambassaden’ der han satt i sju år, tar hun feil.» Andenæs

Sju år senere, 11. april 2019, samtidig som britisk politi pågrep Assange i Ecuadors ambassade, mottok britiske myndigheter fra USA en anmodning om utlevering. Og Sverige fikk oppfordring fra britene om å ikke trekke tilbake sin utleveringserklæring. Det viste seg altså at Assanges frykt var velbegrunnet.

Eva Joly var spesielt oppbrakt over Marianne Ny hos den svenske påtalemyndigheten, som blogget om at hun ikke kunne reise til London for å avhøre Assange. Han måtte komme til Sverige rent fysisk for avhør. Enten var Ny uvitende om vanlig europeisk rettspraksis, eller så blogget hun mot bedre vitende, mente Joly. At Ny heller ikke ville møte henne om dette (Joly er EU-parlamentsmedlem og jurist), tolket Joly som en bekreftelse på at det lå noe under som ikke tålte dagens lys. (Se kommentar side 8.)

«I Norden mener vi at ‘vi er de gode’», sa Andenæs. «Menneskerettighetsbrudd skjer bare i ‘andre land’. Og det er dessverre nesten umulig å få svenske myndigheter og ledere til å ta på alvor at det er begått alvorlige feil mot Julian Assange.»

Sveriges manglende respekt for FN

UN-WGAD er FNs eksperter på frihetsberøvelse. Når svenske myndigheter ignorerer arbeidsgruppen, er det et skarpt signal til verdens land om Sveriges manglende respekt for FN, mente panelet.

Kampanjen Setjulianfree har tidligere i år kritisert nettopp at svenske myndigheter på arrogant vis har ignorert FNs spesialrapportør om tortur. Men mange fremtredende svenske personligheter har gått mot strømmen og sluttet opp om kampanjen, blant dem Carl Tham, Sven Hirdman, Paulina Reyes og Hilda Hellwig.

Britiske medier er imot utlevering

Lederen av Ikke-utlever-Assange-kampanjen, John Rees, minnet om at britiske aviser som Daily Telegraph, Daily Mail og The Times har skiftet standpunkt og går imot utlevering av Assange til USA. «Det er jo til syvende og sist dette rettsaken mot Assange dreier seg om, og derfor er denne endringen spesielt lovende», avsluttet Rees.

            Se også www.setjulianfree.org

- egenannonse -

Siste kommentarer:

Siste artikler

UtØya / 22. JULI: Etter min oppfatning kunne politiet ha fått panikkJeg fraktet 24 sønderslagne, sjokkskadede ungdommer i sikkerhet til fastlandet fra Utøya. Flere ganger førte jeg båten ut til dette helvete på jord. Hvor var politiet?
22. juli / Generasjon Utøya (av Aslaug Holm, …)Utøya som arnested for gryende partitilknytning: Denne generasjonen lar seg fortsatt ikke kneble.
22. juli / Arven etter 22. juli (av Tommy Gulliksen)Tommy Gulliksens andre dokumentar om 22. juli viser en sårbarhet som er både reflekterende, undrende og oppriktig ærlig.
Kronikk / Strålevernets «anerkjente» institusjonerOverser myndighetene forskning på feltet strålevern? Eksempelvis skader av AMS-målernes pulsing – eller skader fra svake elektromagnetiske felt, som mobilstråling?
Kina / François Jullien’s Unexeptional Thought (av Arne de Boever)Via sinologen François Jullien avdekker Arne de Boever blinde flekker, farlige fordommer og avgjørende mentalitetsforskjeller i møtet mellom øst og vest.
Handke / Mein Tag im anderen Land (av Peter Handke)Et eviggyldig spenningsforhold mellom enkeltmennesket og fellesskapet. Har Peter Handke med alderen gradvis gitt avkall på raseriet?
Nato / Til NATOs disposisjon Under NATO-øvelsen Good Heart var «fienden» streikende arbeidere og navngitte norske organisasjoner.
Orientering nr. 22 1971 / Pariserkommunen ble modell og inspirasjon for sosialister fra Marx til våre dager: Vi bringer her annen del av Einhart Lorenz’ artikkel om Pariserkommunen.
Essay / Jeg var helt ute av verdenForfatteren Hanne Ramsdal forteller her hva det vil si å bli satt ut av spill – og komme tilbake igjen. En hjernerystelse fører blant annet til at hjernen ikke klarer å dempe inntrykk og følelser.
Prio / Når man i stillhet vil disiplinere forskningenMange som reiser spørsmål om legitimiteten til USAs kriger, synes å bli presset ut fra forsknings- og mediainstitusjoner. Et eksempel er her Institutt for fredsforskning (PRIO), som har hatt forskere som historisk sett har vært kritiske til enhver angrepskrig – som neppe har tilhørt atomvåpnenes nære venner.
Spania / Er Spania en terrorstat?Landet får skarp kritikk internasjonalt for politiets og sivilgardens utstrakte bruk av tortur som aldri straffeforfølges. Regimeopprørere fengsles for bagateller. Europeiske anklager og innvendinger ignoreres.
Covid-19 / Vaksinetvang i skyggen av koronakrisen (av Trond Skaftnesmo)Fra offentlig hold ytres det ingen reell skepsis til koronavaksinen – man anbefaler vaksinering, og folket er positive til vaksinen. Men er omfavnelsen av vaksinen basert på en informert beslutning eller et blindt håp om en normal hverdag?
Militært / De militære sjefene ville utslette Sovjet og Kina, men Kennedy sto i veienVi tar for oss amerikansk strategisk militærtenkning (SAC) fra 1950 til i dag. Kommer den økonomiske krigen å bli supplert ved en biologisk krig?
Bjørneboe / HjemlengselJens Bjørneboes eldste datter reflekterer i dette essayet over en mindre kjent psykologisk side ved sin far.
Y-blokka / Arrestert og satt på glattcelle for Y-blokkaFem demonstranter ble ført vekk i går, blant dem Ellen de Vibe, tidligere direktør i Oslos plan- og bygningsetat. Samtidig havnet Y-interiøret i containere.
Tangen / En tilgitt, lutret og salvet korguttFinansnæringen tar kontroll over norsk offentlighet.
Miljø / Planet of The Humans (av Jeff Gibbs)For mange er grønne energiløsninger bare en ny måte å tjene penger på, hevder regissør Jeff Gibbs.
Mike davis / Pandemien vil skape en ny verdensordenIfølge aktivisten og historikeren Mike Davis ligger det i ville reservoarer, som blant flaggermus, opptil 400 typer koronavirus som bare venter på å smitte over til andre dyr og mennesker.
Samhold / Newtopia (av Audun Amundsen)Forventningen om et paradis fritt for moderne framskritt ble til fortellingen om det motsatte, men mest av alt handler Newtopia om to svært ulike menn som støtter og hjelper hverandre når livet er som mest brutalt.
Anoreksi / Selvportrett (av Margreth Olin, …)Ublu bruker Lene Marie Fossen sitt eget forpinte legeme som lerret for sorg, smerte og lengsel i sine serier av selvportretter – aktuelle både i dokumentarfilmen Selvportrett og i utstillingen Gatekeeper.