Fosfor –  Problemet med stor P

Fosfor er essensielt for alt liv på jorden, akkurat som oksygen og karbon. Problemet er at vi er i ferd med å gå tomme for nettopp fosfor – og det finnes ingen plan.

En bonde renser ut alger fra vannet i Shandong-provinsen i Kina. Skadelig oppblomstring av alger er blant følgene av overforbruk av fosfor. FOTO:  AFP PHOTO CHINA OUT

 

«Det trengs en global plan for fosfor-resirkulering!» slo forskerne fast på den første nordiske fosforkonferansen, som fant sted i Malmø i oktober. Men selv om vitenskapsfolk for lengst har slått alarm om problemet, har ikke saken blitt viet særlig mye oppmerksomhet. Og det finnes så langt ingen plan, hverken nasjonalt, regionalt eller internasjonalt.

Samtidig som både antall mennesker og kjøttforbruket går oppover, er verdens fosfatreserver i ferd med å gå tomme. Nøyaktige tall finnes ikke, men forskere anslår at det maksimalt er snakk om noen få hundreår til det er helt slutt, og at utvinningstoppen – «Peak Phosphorus» – vil nås i løpet av de neste par tiårene.

Alle levende organismer er avhengige av fosfor (et grunnstoff med sympolet P i den periodiske tabell), som altså forekommer i naturen som fosfat. Vi mennesker får i oss fosfor gjennom maten vi spiser, som igjen kommer fra fosfor som plantene tar opp gjennom jorda. Uten tilgang på fosfor, ingen planter. Uten planter, ingen mat.

Med mindre forbruket radikalt reduseres, vil dette føre til sterkt økende priser og en verdensomspennende matvarekrise i vår levetid.

I tidligere tider kom fosfor i landbruket for det meste fra dyregjødsel, men i dag er majoriteten av aktive landbruksområder avhengige av kunstgjødsel tilsatt fosfatholdige mineraler, som utvinnes gjennom gruvedrift.

Fosfatstein, som har blitt dannet over 10–15 millioner år, blir nå hentet opp og brukt i rekordfart. Om lag 90 prosent går til produksjon av mineralgjødsel til landbruket.

Naturlover møter geopolitikk. Problemet med fosfor er sammensatt. Gruvedriften er i seg selv problematisk fra et miljøperspektiv, fordi den fører til frigjøring av tungmetaller og andre miljøskadelige stoffer,  i tillegg til store naturinngrep. Etter hvert, når gruvene med høyest kvalitet av fosfatstein tappes, vil de tilgjengelige mineralene både være dyrere og vanskeligere å utvinne, og de vil ha økende innhold av tungmetaller.

Overforbruk av fosfor er utbredt på alle kontinenter, og blir definert som et alvorlig problem av myndighetene også i Norge. Overforbruket fører til avrenning i elver, vassdrag og grunnvann, som igjen fører til algeoppblomstring. Slike alger kan føre til uønsket gjengroing, og ikke minst kan de forgifte drikkevann og drepe sårbart dyre- og planteliv.

Du har nå lest 3 gratis artikler denne måned. Er du abonnement, logg inn i
toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

Kommentarer
DEL