Musa Gümüs: LISTES Nikola-"Nuova odissea dello spazio"

Problemet med sosial ulikhet


Har mennesket tidligere virkelig levd med naturen i frihet og likhet, for deretter å havne i modernitetens lenker? I dette essayet forsøkes intet mindre enn å legge de første byggeklossene til en helt ny historieforståelse. 

Graeber er professor i antropologi ved London School of Economics.
Email: davidgraeber@gmail.com
Publisert: 2018-10-01

Essayet er skrevet av David Graeber sammen med David Wengrow / Eurozine

Angående de endeløse gjentakelsene av Rousseaus uskyldige «naturtilstand» og det påfølgende syndefallet: Har mennesket virkelig levd med naturen i frihet og likhet – for så med det modernes fremkomst å havne i lenker? Historien vi og forskerne har fortalt om hvor vi kommer fra, er ifølge David Graeber og David Wengrow feilaktig og viderefører ideen om at sosial ulikhet er uunngåelig. Mennesker har fra begynnelsen av eksperimentert med forskjellige sosiale alternativer. I dette essayet forsøkes intet mindre enn å legge de første byggeklossene til en helt ny historieforståelse.

1. I begynnelsen var ordet

I hundrevis av år har vi fortalt oss selv en enkel historie om opprinnelsen til sosial ulikhet: I mesteparten av menneskets historie levde vi i små, egalitære grupper av jegere og sankere. Så kom jordbruket, og med det privat eiendom, og deretter vokste det frem byer og sivilisasjonen slik vi kjenner den i dag. Sivilisasjonen medførte mye negativt (kriger, skatter, byråkrati, patriarkatet, slaveri …), men gjorde det også mulig for mennesker å utvikle litteratur, vitenskap, filosofi og å gjøre flesteparten av våre største oppdagelser.

Nesten alle kjenner til denne historien i grove trekk. Siden i hvert fall Jean-Jacques Rousseaus tid har den vært styrende for hvordan vi forestiller oss formen og retningen til menneskets historie. Dette er viktig, siden fortellingen også definerer oppfatningen vi har om hva som er politisk mulig. De fleste anser sivilisasjonen og dermed sosial ulikhet som en tragisk nødvendighet. Noen drømmer om å gå tilbake til en forhistorisk utopi, om å finne et industrielt motsvar til «primitiv kommunisme», eller til og med (i ekstreme tilfeller) om å demontere hele samfunnet og gå tilbake til å leve som jegere og sankere. Men ingen utfordrer selve strukturen i historien vi tviholder på.

Denne historien har nemlig et grunnleggende problem. Den stemmer ikke med virkeligheten.

Abonnement kr 195/kvartal

De siste 40 000 årene

Et overveldende bevismateriale fra arkeologien, antropologien og liknende fagområder har begynt å gi oss en nokså tydelig idé om hvordan de siste 40 000 årene i menneskets historie egentlig har sett ut. På nesten ingen punkter likner den på den nevnte konvensjonelle fortellingen. Menneskearten har ikke tilbrakt mesteparten av …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


2 kommentarer

  1. Har lest artikkelen “Problemet med sosial ulikhet” med stor interesse og glede! I innledningen får vi høre at artikkelen forsøker intet mindre enn å legge byggeklosser til en helt ny historieforståelse.»! I love it!

    Jeg ble aldeles betatt av språkspillet artikkelforfatterne utfordrer angående ’likhet versus ulikhet’: «Å få ulikhet til å opphøre er vanskelig(ere). Ingen av oss ønsker vel å være helt identiske?» Genialt!

    Generelt i artikkelen angriper de primært ideen om at vi mennesker av natur primært er styrt av egeninteresser. På tide at denne oppfatningen av hva vi mennesker er, får gjennomgå!! Bra!

    En hjertelig takk til Ny Tid for å publisere! Gir meg håp 🙂

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)