Pressens faglige utvalg uttaler

Ny Tid publiserer her en klage, skrevet av Pressens faglige utvalg:

Ny Tid

«Klagen gjelder premissene rundt en publisering i Ny Tid i desember 2015. Avisen hadde da en større artikkel om at to asylsøkere fra Tsjetsjenia, som var utvist fra Norge, var døde, trolig myrdet, i hjemlandet.

Klager er Utlendingsnemda (UNE). En seksjonssjef i UNE var intervjuet i artikkelen. Av klagen framgår det at dette intervjuet skjedde som et TV-intervju med NRK Dagsrevyen i oktober, to måneder før artikkelen i Ny Tid. Intervjuet ble aldri sendt i NRK. Artikkelen i Ny Tid var skrevet av den samme journalisten som to måneder tidligere opptrådte som NRK-medarbeider. Det framgår at han er freelance-journalist og at han var engasjert av NRK spesielt for denne saken, men at NRK besluttet å ikke publisere den. UNE mener det foreligger brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.3, fordi premissene ikke ble klargjort i forbindelse med publiseringen i Ny Tid. UNE påpeker at de ikke ble gjort klar over at vedkommende var freelancejournalist, og mener det er vesentlig forskjell på et TV-intervju og et avis-intervju, og dessuten at fakta kan ha endret seg på to måneder.

Ny Tid avviser klagen og hevder at premissene ble klargjort i forbindelse med det ikke-publiserte TV-intervjuet. Dette fordi både dokumentasjon, tema og spørsmål forelå på forhånd. Det vises videre til at UNE må være forpliktet til å gi de samme svarene uavhengig av hvor journalisten jobber, og at en freelance-journalist må ha rett til selv å velge hvor publiseringen skal skje.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at klagen utelukkende gjelder premissene som lå til grunn for publiseringen av intervjuet med UNEs seksjonssjef i Ny Tid, og at den ikke berører publiseringens faktiske innhold. Videre legger utvalget til grunn at UNE hadde all grunn til å tro at intervjuet skulle publiseres i Dagsrevyen, på NRKs nettsider og også på radio, og at man hadde med en NRK-medarbeider å gjøre. Det var ikke før dagen før Ny Tid-publiseringen, to måneder etter TV-intervjuet, at UNE ble kjent med skiftet av publiseringssted.

Du har nå lest 3 gratis artikler denne måned. Er du abonnement, logg inn i
toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.