Pressens faglige utvalg uttaler

Ny Tid publiserer her en klage, skrevet av Pressens faglige utvalg:

Ny Tid

Publisert dato: 15/09/2016

«Klagen gjelder premissene rundt en publisering i Ny Tid i desember 2015. Avisen hadde da en større artikkel om at to asylsøkere fra Tsjetsjenia, som var utvist fra Norge, var døde, trolig myrdet, i hjemlandet.

Klager er Utlendingsnemda (UNE). En seksjonssjef i UNE var intervjuet i artikkelen. Av klagen framgår det at dette intervjuet skjedde som et TV-intervju med NRK Dagsrevyen i oktober, to måneder før artikkelen i Ny Tid. Intervjuet ble aldri sendt i NRK. Artikkelen i Ny Tid var skrevet av den samme journalisten som to måneder tidligere opptrådte som NRK-medarbeider. Det framgår at han er freelance-journalist og at han var engasjert av NRK spesielt for denne saken, men at NRK besluttet å ikke publisere den. UNE mener det foreligger brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.3, fordi premissene ikke ble klargjort i forbindelse med publiseringen i Ny Tid. UNE påpeker at de ikke ble gjort klar over at vedkommende var freelancejournalist, og mener det er vesentlig forskjell på et TV-intervju og et avis-intervju, og dessuten at fakta kan ha endret seg på to måneder.

Ny Tid avviser klagen og hevder at premissene ble klargjort i forbindelse med det ikke-publiserte TV-intervjuet. Dette fordi både dokumentasjon, tema og spørsmål forelå på forhånd. Det vises videre til at UNE må være forpliktet til å gi de samme svarene uavhengig av hvor journalisten jobber, og at en freelance-journalist må ha rett til selv å velge hvor publiseringen skal skje.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at klagen utelukkende gjelder premissene som lå til grunn for publiseringen av intervjuet med UNEs seksjonssjef i Ny Tid, og at den ikke berører publiseringens faktiske innhold. Videre legger utvalget til grunn at UNE hadde all grunn til å tro at intervjuet skulle publiseres i Dagsrevyen, på NRKs nettsider og også på radio, og at man hadde med en NRK-medarbeider å gjøre. Det var ikke før dagen før Ny Tid-publiseringen, to måneder etter TV-intervjuet, at UNE ble kjent med skiftet av publiseringssted.

Vær Varsom-plakatens punkt 3.3 tilhører plakatens tredje kapittel, om atferd og forholdet til kildene. Det er ikke et spørsmål om eiendomsrett til intervjuet, men om premissene var tilstrekkelig klarlagt. Det er uansett ansvarlig redaktør som må forholde seg til om mediet, altså Ny Tid, har opptrådt i strid med det anførte punktet i plakaten.

Slik utvalget ser det, ble det relativt klare premisset endret slik at det som skulle være et intervju i NRK Dagsrevyen to måneder senere ble et intervju, riktignok med den samme ordlyd, i en avis med en annen redaktør. Utvalget mener at det ville vært både naturlig og redelig å orientere kilden om dette, tidsnok til å gi mulighet til oppdateringer eller korrigeringer. Et tilbud om tilsvarsrett, plakatens punkt 4.15, var i denne sammenheng ikke tilstrekkelig.

Ny Tid har brutt god presseskikk.»

 

Kommentarer