Posttraumatisk vekst

AFGHANISTAN: Har feltprest og forsker Gudmund Waaler i en ny bok om soldaters reaksjoner på å være i krig noe nytt å tilføye?

Nils Vermund Gjerstad
Gjerstad er frilansjournalist.
Email: nilsvermund@gmail.com
Publisert: 02.05.2019
           Voldsbruk og livsfare – norske og svenske krigserfaringer fra Afghanistan
Forfatter: Gudmund Waaler Gerry Larsson Sofia Nilsson
Cappelen Damm Akademisk, Norge

Jeg besøkte Afghanistan som journalisti 2007. Å kjøre gjennom Kabul iført skuddsikre vester i sivilt kjøretøyføltes som en blanding av Mad Max og mørk middelalder. Det var verre ennforventet. Bygningene så skrøpelige og knapt beboelige ut – muligens som følgeav Sovjetunionens Afghanistan-krig på 1980-tallet. Vi kjørte forbi et bussvraksom det steg opp røyk fra. Sjåføren fortalte meg at en selvmordsbombing haddefunnet sted der noen timer tidligere. Stanken var enda mer kvalmende enn ellersi byen. Uten å vite det sikkert kunne jeg nærmest kjenne lukten av brennendemenneskekropper. Midt i veien satt en mann og foldet hendene i bønn. Det helevar surrealistisk.

Stress og mestring

Det har vært skrevet flere norske bøker om vårt militære bidrag i Afghanistan. Eksempelvis Krigere og diplomater (2013), hvor action-orienterte Morten Bakkeli følger Forsvarets Spesialkommando (FSK) med en heroiserende og litt pompøs stil som iblant minner om klisjeaktig kiosklitteratur. Det fjerner leseren fra alvoret.

Redsel og stress var en svært utbredt følelse blant Afghanistanveteraner.

Journalist Anders Hammers bok Drømmekrigen (2010) erlangt bedre. Hammer bodde i Kabul en periode, og skriver blant annet om hvordandet er å være innrullert journalist blant erfarne kanadiske soldater. I førstekapittel skriver Hammer at han ønsket å oppleve å bli skutt på og få en
… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)
Gratis prøve

Gi et svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.