Posttraumatisk vekst


AFGHANISTAN: Har feltprest og forsker Gudmund Waaler i en ny bok om soldaters reaksjoner på å være i krig noe nytt å tilføye?

Gjerstad er frilansjournalist.
Email: nilsvermund@gmail.com
Publisert: 2019-05-02
       
Voldsbruk og livsfare – norske og svenske krigserfaringer fra Afghanistan

Jeg besøkte Afghanistan som journalist i 2007. Å kjøre gjennom Kabul iført skuddsikre vester i sivilt kjøretøy føltes som en blanding av Mad Max og mørk middelalder. Det var verre enn forventet. Bygningene så skrøpelige og knapt beboelige ut – muligens som følge av Sovjetunionens Afghanistan-krig på 1980-tallet. Vi kjørte forbi et bussvrak som det steg opp røyk fra. Sjåføren fortalte meg at en selvmordsbombing hadde funnet sted der noen timer tidligere. Stanken var enda mer kvalmende enn ellers i byen. Uten å vite det sikkert kunne jeg nærmest kjenne lukten av brennende menneskekropper. Midt i veien satt en mann og foldet hendene i bønn. Det hele var surrealistisk.

Stress og mestring

Det har vært skrevet flere norske bøker om vårt militære bidrag i Afghanistan. Eksempelvis Krigere og diplomater (2013), hvor action-orienterte Morten Bakkeli følger Forsvarets Spesialkommando (FSK) med en heroiserende og litt pompøs stil som iblant minner om klisjeaktig kiosklitteratur. Det fjerner leseren fra alvoret.

Redsel og stress var en svært utbredt følelse blant Afghanistanveteraner.

Journalist Anders Hammers bok Drømmekrigen (2010) er langt bedre. Hammer bodde i Kabul en periode, og skriver blant annet om hvordan det er å være innrullert journalist blant erfarne kanadiske soldater. I første kapittel skriver Hammer at han ønsket å oppleve å bli skutt på og få en nær-døden-opplevelse i Afghanistan. Mot slutten av 2007 bød sjansen seg i Vest-Kandahar. Hammer innrømmer at det var et slags journalist-ego som måtte tilfredsstilles: De blir nesten omringet av opprørere og beskutt. Men etterpå konkluderer han med at det føltes meningsløst, egoistisk og ensomt. Dette er interessante refleksjoner.

I den nye boken Voldsbruk og livsfare. Norske og svenske krigserfaringer fra Afghanistan avdekker Waaler forskjellige følelser hos soldater som har deltatt i skarp konflikt i Afghanistan. Han har intervjuet 28 norske og svenske soldater om hvordan det føles å være i kamp – og å ta liv. Svarene han har funnet, er til dels …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?