Postmoderne umoral

Norges regjering vil innføre et overgrep mot innvandrerjenter ved å undersøke deres kjønnsorganer. Skyldes det diskriminering?

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Kairo, Egypt. Jeg er blitt kjent med at det i Norge, under den sosialdemokratiske regjeringen, nylig er blitt foreslått en ny postmoderne politikk: En sjekk av innvandrerjenter som kommer fra land hvor mer enn 30 prosent av kvinnene blir omskåret.

Kun innvandrerjenter, og da antagelig for det meste somaliske jenter, vil bli tilbudt å ta denne undersøkelsen. Så disse stakkars innvandrerjentene blir da utsatt for en dobbel straff:

1. De utsettes for det første overgrepet, som er omskjæring.

2. De utsettes for det andre overgrepet, som er: en fysisk undersøkelse av kjønnsorganet. Noe som skyldes den «feilen» de selv ikke har begått – de ble født som hunkjønn i Afrika og ikke i Europa, USA eller et annet moderne land.

Hvordan kan denne politikken rettferdiggjøres?

Da jeg var i Trondheim i februar, fikk jeg vite at myndighetene rettferdiggjør denne umenneskelige undersøkelsen for å finne ut om jenta er omskjært eller ikke. Og for at de så kan straffe foreldrene hennes.

Er ikke dette ulogisk og urettferdig?

Patriarkalsk klassesystem

Mange jenter i Norge i dag (som i hvilken som helst annen del av verden dominert av det patriarkalske klassesystemet) er utsatt for seksuelt misbruk fra et familiemedlem. Det være seg far, stefar, bror, stebror, onkel og så videre.

Norske myndigheter krever ikke en fysisk kontroll av kjønnsorganene til disse norske jentene. Jeg undrer: Hvorfor ikke?

Er de norske stefedrene, som seksuelt misbruker jentene sine, mindre skyldig enn de afrikanske fedrene som omskjærer døtrene sine? Eller er det en rasistisk politikk mot svake innvandrerjenter og foreldrene deres?

For å bli kvitt seksuelt misbruk av unge jenter og gutter må vi kvitte oss med det patriarkalske klassesystemet og dets religioner, verdier, politikk og lover. For å bli kvitt omskjæring av kvinner i et hvilket som helst land, må man utdanne foreldrene, ikke sette dem i fengsel eller straffe dem.

Ideen om straff er arvet fra det religionspolitiske systemet. Religion er politikk. Straff utrydder aldri gamle vaner arvet fra slaveriet. Man må avvikle de klassepatriarkalske verdiene ved å hjelpe folk til å bruke fornuften, avsløre religiøse og politiske paradokser, dobbeltmoral og klasse,- kjønns-, og rasediskriminering.

Noen leger støtter den nye inhumane politikken i Norge. Jeg er selv lege, og jeg er bevisst på hvordan det medisinske yrket tjener det kapitalistiske, patriarkalske systemet over hele verden. De medisinske utdanningssystemene mangler kritisk kreativ tenkning. Leger omskjærer barn (jenter og gutter) uten å bruke hodet. De adlyder blindt verset i den hellige bok (Det gamle testamentet), som beordrer å omskjære guttebarn i Guds navn. De omskjærer også jentebarn i den samme guds navn (selv om det ikke er noe vers om noe slikt i de tre hellige bøker).

Leger som religiøse

Noen leger adlyder blindt det de lærte under tradisjonelle medisinutdannelser. De tror omskjæring av jenter og gutter kan forebygge sykdommer (kreft, AIDS og så videre), eller at det er viktig for hygienen. De spør ikke seg selv: Hvordan omskjærer vi et organ for å holde det rent? Bør vi skjære av et øre for å holde det rent?

Noen leger har den samme holdningen som religiøse menn. De tror at å skjære av klitoris er viktig for kvinnens moral. Men vår moralske atferd er formet av utdannelse og hvordan vi ble oppdratt, ikke ved å kutte av kroppsdeler.

I flere tiår kjempet jeg imot slik kriminalitet. Endelig kom den nye egyptiske Barneloven (i 2008), som forbyr omskjæring av jenter. Men omskjæring av gutter er ikke forbudt, og det praktiseres i Egypt og mange andre land i Vesten og Østen, uavhengig av religion.

Med gjenopplivelsen av religiøse politiske grupper, globalt og lokalt, er vi vitner til et tilbakeslag for de svake (kvinner, barn og de fattige). Diskrimineringen av innvandrere fra Afrika, Asia og Latin-Amerika øker generelt, under forledende postmoderne ord som «identitet», «relativisme», «menneskerettigheter» og «kvinners rettigheter». Samhold er makt

Mange leger blir mer og mer bevisste på farene ved omskjæring av kvinner. Nå kalles det «FGM, Female Genital Mutilation», snarere enn «Female Genital Circumsision» (kjønnslemlestelse istedenfor omskjæring). Men få leger er bevisst farene med omskjæring av gutter, som vi kan kalle «Male Genital Mutilation» (MGM).

Det er avgjørende å forandre utdanningssystemene innen medisinfaget for å utvikle mer humanistiske leger, som kan være mer kritiske til politiske og religiøse autoriteter.

Progressive menn og kvinner i Norge kan stå sammen mot enhver underlivssjekk av jenter og mot kutting av guttebarn, med mindre det er medisinsk begrunnet. I vår internasjonale kvinneforening (AWSA, The Arab Women’s Solidarity Association) har vi to hovedmål:

1. Å fjerne sløret over sinnene og avkrefte falsk kunnskap med god utdanning, basert på kritikk og kreativitet. Ekte kunnskap er makt.

2. Å organisere politisk og sosialt, å gi folket makt. Samhold er makt.

Uten politisk-sosial organisert og forent makt, kan vi ikke vinne kampen vår mot de mektige myndighetene globalt eller lokalt. Uten ekte kunnskap og ny bevissthet kan vi bli distrahert og splittet av de gale kampene. ■

Oversatt av Anita Vikan Mathisen

«Uten grenser»-prosjektet føres videre til minne om Anna Politkovskaja (1958-2006), Ny Tid-spaltist fra 10. februar til 7. oktober 2006.

---
DEL