FOTO: Michigan Municipal League / Flickr Creative Commons

Positiv urbanisering


Med grønne lunger, urbant landbruk og respekt for naturen skal fremtidens byer bygges.

 

I dag bor over halvparten av verdens befolkning i urbane områder. Med befolkningsveksten er dette anslått å øke til over to tredjedeler i 2050. Til tross for at byer bare dekker to prosent av Jordens landoverflate, står byene for rundt 70 prosent av verdens CO2-utslipp. Byer er dermed store drivere av klimaendringer. Ressursbruken i byene legger et sterkt press på verdens økosystemer. Den fører til store ødeleggelser av skog og andre naturlandskaper for å møte etterspørselen etter tømmer og mat; marine økosystemer forurenses og overfiskes; og fjell graves ut i jakten på metaller og mineraler. Samlet betyr dette store reduksjoner i biologisk mangfold. En økt befolkning og utvidelse av urbane områder tilsier dermed at det er et stort behov for å begrense påvirkningen byene har og vil ha på økosystemer, biomangfold og klima. Dette er noe av det som har vært fokus for FNs konferanse om bærekraftig urban utvikling.

Gå imot fremmedgjøringen. FNs tredje Habitat-konferanse om bosetting og bærekraftig utvikling av urbane områder, som arrangeres hvert 20. år, gikk av stabelen i oktober i år. Her samlet verdens politikere, byråkrater, byplanleggere, private aktører og sivile samfunn seg for å diskutere og bli enige om en felles vei for utviklingen av fremtidens byer. Årets konferanse i Quito i Ecuador resulterte i en ny global handlingsplan for urban utvikling, den såkalte New Urban Agenda. Handlingsplanen skal lede verden på vei mot en mer bærekraftig urban utvikling inn i de neste 20 årene frem til Habitat IV.

Vi får stadig høre at vi mennesker distanserer oss mer og mer fra naturen, og som en konsekvens av dette er mindre og mindre bevisste på hvordan naturen fungerer og vår avhengighet av den: Vi bor i en byboble og ser bare en liten del av det store bildet – maten kommer fra butikken, rent vann fra springen og strømmen fra strømledningen. I en by distansert fra naturen og dens økosystemer blir forståelsen av hva som skjer med ressursene før de kommer til oss, og hva som så skjer med dem etter vi har brukt dem, ofte ganske fjern.

Å være bevisst på naturen og klimaet er imidlertid helt avgjørende. Byer er ikke i seg selv et fungerende økosystem, de er avhengige av en konstant tilstrømning av ressurser utenfra – med alt fra vann til materialer og energi. Derfor er det så enormt viktig at byutvikling nå og i fremtiden er preget av en bærekraftig bruk av naturen. Ødelegger …

Abonnement kr 195/kvartal


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)