FOTO: Michigan Municipal League / Flickr Creative Commons

Positiv urbanisering


Med grønne lunger, urbant landbruk og respekt for naturen skal fremtidens byer bygges.

 

I dag bor over halvparten av verdens befolkning i urbane områder. Med befolkningsveksten er dette anslått å øke til over to tredjedeler i 2050. Til tross for at byer bare dekker to prosent av Jordens landoverflate, står byene for rundt 70 prosent av verdens CO2-utslipp. Byer er dermed store drivere av klimaendringer. Ressursbruken i byene legger et sterkt press på verdens økosystemer. Den fører til store ødeleggelser av skog og andre naturlandskaper for å møte etterspørselen etter tømmer og mat; marine økosystemer forurenses og overfiskes; og fjell graves ut i jakten på metaller og mineraler. Samlet betyr dette store reduksjoner i biologisk mangfold. En økt befolkning og utvidelse av urbane områder tilsier dermed at det er et stort behov for å begrense påvirkningen byene har og vil ha på økosystemer, biomangfold og klima. Dette er noe av det som har vært fokus for FNs konferanse om bærekraftig urban utvikling.

Gå imot fremmedgjøringen. FNs …


Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn om du har abonnement.


Close
Logg inn


Abonnement kr 195 kvartal