Politisk oppvask etter politivold

I Italia er toppsjefer i politiet sparket, i Sverige er det bestemt at politimennene som skjøt mot demonstranter går fri.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 04.10.2001

Dette er noen av de viktigste konklusjonene etter demonstrasjonene i Gøteborg og Genova i sommer. I Italia ser det ut til å ha vært skarpere fronter enn i Sverige der opposisjonen har vært mer tilbakeholden. Kanskje kan fredagens avgjørelse av statsadvokat Bjørn Ericson endre på det.

Politiet går fri

Fredag 29.september bestemte den svenske statsadvokaten Bjørn Ericson at de fire politimennene som løsnet 12 eller 13 skudd mot demonstranter under demonstrasjonene i Gøteborg i juni ikke skal stilles for retten. Ifølge Ericson var politimennene i en nødvergesituasjon, og at det derfor ikke er mistanke om lovbrudd. Dette går fram av en artikkel i Gøteborgsposten denne uka. Tre personer ble truffet. En av dem, 19-åringen Hannes Westberg svevde mellom liv og død i flere dager. Fredag ble han siktet for “våldsamt upplopp och våld mot tjänsteman”.

Reaksjonene i Sverige har ikke latt vente på seg. Johan Rønnblom, en av talspersonene for Gøteborgaktionen 2001 og medlem av Attac Sverige, er en av dem som har tatt initiativ til dannelsen av komitéen ‘Utred polisskotten’. Ifølge Rønnblom kommer mange av de organisasjoner som arrangerte demonstrasjonene i Gøteborg til å bli med i komitéen og kreve en ny undersøkelse rundt politiskuddene.

Rettsskandale

Erik Wijk, forfatteren av “Gøteborgskravallarna” skriver på hjemmesidene til Indymedia Sverige at statsadvokatens beslutning er “vår tids store rettsskandale”.

Han siterer også avisa Dagens Nyheter som den 29.september skrev blant annet følgende på sine kultursider: “Vi har sett bilderna i tidninger och tv. Den omaskerade Hannes Westberg var ensam stenkastare under den långa stund han konfronterade poliser på Vasagatan. Poliserna var minst ett dussin, deras polishunder satt lugnt ned på gatan. Det är möjligt att poliserna varit hotade av andra strax innan. Adrenalinnivån kan vi bara ana. Men i det ögonblick Westberg skjuts i buken – då kan frånvaron av verkligt hot från hans sida inte beskrivas som annat än slående. Modern medicin gör att han undkom döden – i Ådalen 31 hade han strukit med”.

Økt samarbeid med militæret

Dette er noen av reaksjonene i Sverige etter at det ble kjent at Bjørn Ericson ikke vil stille politimennene som skjøt mot demonstrantene i Gøteborg og nesten drepte Hannes Westberg, for retten. Men i den svenske Riksdagen var det ifølge Expressen den 28.juli, bred eniget om et forslag om å avvikle de lover som ble vedtatt etter skuddene i Ådalen i 1931. Da ble det forbudt å bruke militæret til politioppgaver etter at fem demonstranter ble drept av soldater. Nå er det tvertimot foreslått at økt samarbeid mellom politi og militæret igjen blir tillatt.

Tre politioffiserer sparket

I Italia har reaksjonene etter demonstrasjonene mot G8-møtet i Genova i juli vært annerledes. Presset mot politikerne har vært mye hardere, og den parlamentariske opposisjonen har blant annet krevd at innenriksmininister Claudio Scajola må gå av. Opposisjonslederen Francesco Rutelli gikk den 23.juli til angrep på regjeringen og ba ifølge avisa La Stampa, Scajola gå av samme kveld. Scajola hadde forsvart politiet i parlamentet og lagt skylda for de voldsomme sammenstøtene der 231 ble skadd, en drept og 280 mennesker arrestert, på demonstrantene, og han fikk støtte av Berlusconi.

Den italienske staten har også sett seg nødt til å sparke tre politioffiserer som hadde ansvar for sikkerheten i Genova. De som har fått andre oppgaver er sjefene for anti-terror politiet, politisjefen i Genova og nestlederen i det italienske politiet.

Politivold utredes

Ifølge Indymedia Italia, har Genova vært et vendepunkt både for bevegelsen og den globale kapitalismen. Mange mennesker sitter fremdeles i fengsel, og dommerne i Genova har åpnet for åtte utredninger om det som hendte. Tre av dem dreier seg om politivolden; i demonstrasjonene, i Bolzaneto-kasernen like utenfor Genova der mange demonstranter satt i arrest og det som skjedde under politiraidet mot Diaz-skolen.

Gratis prøve
Kommentarer