Når ubåtene dukket opp i svenske farvann

Politisk taskenspill fra den kalde krigens kokebok

Når ubåtene dukker opp i svenske farvann, peker mediene umiddelbart på Moskva. Villedningskampanjene fremstår nærmest som en parodisk kopi av politikken fra 1980-tallet.

Ola Tunander
Tunander er professor emeritus fra PRIO.
Email: ola@prio.no
Publisert: 16.09.2015

Hvorfor benytter USA i dag samme oppskrift i kampen mot Moskva som man benyttet på 1980-tallet? Det finnes forskjeller, men fremgangsmåten er nærmest identisk. I dag kjenner vi CIAs strategi fra 1980-tallet, og da var hele kampanjen orkestrert av CIA-sjefen William Casey.
I mai i år viste den tysk-franske tv-kanalen ARTE dokumentaren Täuschung – Die Methode Reagan, der flere av president Ronald Reagans rådgivere ble intervjuet. Filmen presenterte hans «victory strategy»: Man skulle ikke bare tvinge Sovjet til retrett, man skulle beseire Moskva også. Ideen bak strategien kom fra CIA-sjefen Bill Casey. Allerede før Reagan hadde avlagt presidenteden, hadde han tatt en beslutning om å nedsette en «desepsjonskomité», en komité for villedning, og denne skulle få en avgjørende betydning. Komiteen inkluderte ordstyrer Bill Casey, presidentens nasjonale sikkerhetsrådgiver og viseministrene for utenriks- og forsvarsdepartementene. Denne «inter-agency committee» ble beskrevet av president Reagans marineminister John Lehman, først i en samtale jeg hadde med ham i 2007, men senere også i et intervju for den nevnte tv-kanalen ARTE. Beslutninger om statskupp, regimeforandring og villedningskampanjer skulle ikke tas av presidenten selv eller av hans forsvars- og utenriksministre, fordi disse beslutningene var i konflikt med folkeretten. Presidenten og de ledende ministrene måtte ha «plausible deniability» – de måtte kunne snakke med ledere for andre stater uten å vite om (eller mer korrekt, uten å ha besluttet) disse operasjonene.

Det er her snakk om den samme typen «inter-agency committee» som ble opprettet av daværende CIA-sjef Allan Dulles i 1955, og som den gang ble kalt «Special Group». I 1964 ble den erstattet av «The 303 Committee» under den nasjonale sikkerhetsrådgiveren McGeorge Bundy, og i 1970 ble den erstattet av «The 40 Committee» under den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Henry Kissinger.
Men alle disse komiteene var også preget av sin ordstyrer, og for Bill Casey var deception – villedning – det sentrale i politikken. Det hadde han lært av andre verdenskrig og rollen han hadde under Normandie-operasjonen, kunne Lehman fortelle. Casey ville lure Sovjet og de «nøytralistiske» europeerne trill rundt.

Akkurat som på 1980-tallet forsøker USA og saudierne nå å sulte Moskva i hjel.

Bill Caseys assistent Herb Meyer forklarte Caseys politikk i ARTEs dokumentar på følgende måte: Man skulle ikke lenger innrette seg på forsvar. Man skulle angripe Moskva. USA støttet opp om pakistanstøttede mujahediner (hellige krigere) og arabiske islamister i Afghanistan for å destabilisere det moskvavennlige regimet i Kabul – for på den måten å tvinge Moskva til å føre en umulig krig som ville svekke Russland økonomisk. Dette var allerede politikken til president Jimmy Carters nasjonale sikkerhetsrådgiver Zbigniew Brzezinski. USA gikk sommeren 1979 inn for å «gi Sovjet sitt eget Vietnam», som Brzezinski sa. Man støttet opp om islamistene for å lure Sovjet til å gå inn i Afghanistan, og denne politikken ble fulgt opp av Casey. Krigens kostnader skulle få sovjetsystemet til å kollapse rent økonomisk.
Dette var da den største CIA-operasjonen noensinne. For hver dollar USA ga til de afghanske og arabiske rebellene (de som senere ble til Al-Qaida), ga saudierne en dollar. Det var en amerikansk-saudisk kampanje for å styrte regimet i Kabul, og for å sulte ut regimet i Moskva. Fra 1984 førte Casey krigen inn i selve Sovjetunionen, med amerikansk-saudisk-støttede islamister som kjempet i Usbekistan og Tadsjikistan og videre til Kaukasus. Samtidig fikk Casey den saudiske kongen til å øke oljeproduksjonen for å kunne senke oljeprisen radikalt, som igjen skulle ta det meste av inntektene fra Moskva. Moskva finansierte sin virksomhet primært med olje og gass. Ved å senke oljeprisen mistet Moskva betydelige inntekter. Caseys idé var en utsultningstaktikk.


… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer. (Du har allerede lest 3 gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer