Politisk strid om dødstall

Bør myndighetene føre oversikt over hvor mange afghanere norske styrker har drept? Politikerne er sterkt uenige.

Norske soldater har de siste ukene vært i harde kamper, der et ukjent antall fiendtlige soldater har omkommet. Slike kamphandlinger er blitt vanligere etter at de norske styrkene i vår trappet opp innsatsen i Ghowrmach-området nordvest i Afghanistan. Men som Ny Tid kunne fortelle fredag 12. juni, fører ikke norske myndigheter noen samlet statistikk over antallet afghanere som er drept. Det får SV til å reagere.

– I respekt for de omkomne bør vi i det minste vite hvor mange det er snakk om. Vi har jo god oversikt over hvor mange norske soldater som dør eller blir skadet. Det skulle bare mangle. Men vi må også sette oss inn i afghanernes situasjon. Også et afghansk dødsfall rammer en familie, et hjem, en far og en mor, sier forsvarspolitisk talsmann Bjørn Jacobsen.

Han mener Forsvaret nå må legge fram tall for offentligheten.

– Dette er ikke minst viktig for oss politikere – vi må jo vite hva vi er med på. Da må vi også ha en oversikt over antall drepte afghanere. Det dreier seg om troverdigheten og legitimiteten til disse operasjonene, sier Jacobsen.

Komitéleder ønsker ikke tall

Men ikke alle er like positive til at det utarbeides slike tall. Leder i Stortingets utenrikskomité, Olav Akselsen (Ap), opplever det ikke som spesielt nyttig å skulle få en slik samlet oversikt over antall drepte afghanere.

– Nei, jeg føler ikke det for min del. Jeg tror også at en diskusjon om antallet omkomne kan føre til en skjev debatt om helheten i det norske engasjementet i Afghanistan, sier Akselsen.

I motsetning til det norske Forsvaret, er det amerikanske militæret kjent for ofte å gå ut med tall på fiendens tap. Tirsdag ble det også klart at Obama-administrasjonen vil offentliggjøre tall og andre opplysninger om USAs omstridte flyangrep vest i Afghanistan. Befolkningen anklager USA for å ta livet at store antall sivile ved å angripe fra luften, og nå vil Washington dempe uroen gjennom økt åpenhet rundt dødstallene. Men Akselsen vil ikke ta etter amerikanerne.

– Jeg har sett at andre lands styrker angir hvor suksessrik operasjoner er ut fra antall omkomne. Det tror jeg gir feil fokus. For det første kan det bidra til motreaksjoner. For det andre må vi måle suksess ut fra andre kriterier. Målet for den norske tilstedeværelsen må være færrest mulig skadede og omkomne. Hensikten er å bidra til stabilisering og fred, ikke til at så og så mange som mulig skal miste livet, sier Akselsen.

– Men hvis vi skal ha som mål at færrest mulig omkommer, ville det ikke vært nyttig med en oversikt over hvor mange som faktisk mister livet?

– Jeg synes det er viktigere å fokusere på andre forhold. Som for eksempel hva vi får gjort av positive ting i Afghanistan, slik som arbeidet med gjenoppbygging. Istedenfor å rette oppmerksomheten mot antall omkomne, burde vi spørre om vi lykkes med å føre Afghanistan inn på en vei mot demokrati, sier Akselsen.

Ikke diskutert på Stortinget

Norge har i dag rundt 650 soldater i Afghanistan. Etter at ISAF (International Security Assistance Force) ble opprettet i desember 2001, har Norge deltatt med både konvensjonelle styrker og spesialsoldater. Men selv om soldatene har gjennomført en rekke skarpe oppdrag i løpet av disse årene, har Stortinget aldri diskutert hvor mange afghanere som totalt er blitt drept av norske styrker. Det forteller Fremskrittspartiets utenrikspolitiske talsmann, Morten Høglund. Siden dette heller ikke har vært et tema innad i partiet, synes han det er vanskelig å si entydig ja eller nei til en slik statistikk.

– Men min tilnærming er at det bør være mest mulig åpenhet om slike spørsmål. Vi må jo vurdere hvilken nytte vi vil ha av en oversikt som dette, og vi må også ha grunn til å tro at tallene vil være korrekte. Det er ikke noe poeng i å ha tall for tallenes egen skyld, sier Høglund.

Venstres medlem i utenrikskomiteen, Anne Margrethe Larsen, synes det er trist at mennesker mister livet i krigshandlingene, men noen statistikk vil hun ikke ha.

– Jeg synes ikke det er så mye å bry seg om. Når vi er i krig må vi erkjenne at liv går tapt. Og hvert liv som går tapt, er ett for mye. Sånn er det bare, lyder hennes korte kommentar.

– Kan være brysomt

For norske myndigheter kan offentliggjøring av slike tall rette oppmerksomheten mot krigføringens tragiske sider. Men det mener Frps Morten Høglund at ikke er noe argument mot å gå ut med estimater.

– Det er bra å få mest mulig informasjon – også informasjon som vi kanskje synes er trist og brysom. For slike konflikter er i utgangspunktet vanskelige. Derfor trenger vi også et godt faktagrunnlag for å kunne ta de nødvendige, politiske beslutningene, sier Høglund.

Ifølge Forsvarsdepartementet, er det vanskelig å anslå hvor mange afghanere norske styrker har drept, fordi våre soldater ofte deltar i operasjoner sammen med andre lands styrker. Noen ganger peker norske FAC-lag (Forward Air Control) ut mål, som deretter blir bombet av andre lands fly.

– Så kan spørsmålet reises om hvilke nasjoner det er som er ansvarlig for skadede og omkomne opprørere: De som planla operasjonen, afghanerne selv, norske soldater som anmodet om flystøtte, de som fant målet for flyene, eller piloten, spurte Marita Isaksen Wangberg, kommunikasjonsrådgiver i Forsvarsdepartementet, i forrige ukes Ny Tid.

Men slike flyangrep, der flere land er involvert, krever nettopp oversikter over hvem som har gjort hva – og hvem som er omkommet, mener SVs Bjørn Jacobsen.

– Slike bombinger, der man så å si dreper i blinde, kan få grusomme følger. Dette gjør det enda viktigere å se nærmere på hvem som egentlig omkommer i slike krigshandlinger, sier Jacobsen.

---
DEL