Politisk strid om dødstall


Bør myndighetene føre oversikt over hvor mange afghanere norske styrker har drept? Politikerne er sterkt uenige.

Email: haakon@nytid.no
Publisert: 2009-06-19

Norske soldater har de siste ukene vært i harde kamper, der et ukjent antall fiendtlige soldater har omkommet. Slike kamphandlinger er blitt vanligere etter at de norske styrkene i vår trappet opp innsatsen i Ghowrmach-området nordvest i Afghanistan. Men som Ny Tid kunne fortelle fredag 12. juni, fører ikke norske myndigheter noen samlet statistikk over antallet afghanere som er drept. Det får SV til å reagere.

– I respekt for de omkomne bør vi i det minste vite hvor mange det er snakk om. Vi har jo god oversikt over hvor mange norske soldater som dør eller blir skadet. Det skulle bare mangle. Men vi må også sette oss inn i afghanernes situasjon. Også et afghansk dødsfall rammer en familie, et hjem, en far og en mor, sier forsvarspolitisk talsmann Bjørn Jacobsen.

Han mener Forsvaret nå må legge fram tall for offentligheten.

– Dette er ikke minst viktig for oss politikere – vi må jo vite hva vi er med på. Da må vi også ha en oversikt over antall drepte afghanere. Det dreier seg om troverdigheten og legitimiteten til disse operasjonene, sier Jacobsen.

Komitéleder ønsker ikke tall

Men ikke alle er like positive til at det utarbeides slike tall. Leder i Stortingets utenrikskomité, Olav Akselsen (Ap), opplever det ikke som spesielt nyttig å skulle få en slik samlet oversikt over antall drepte afghanere.

Abonnement kr 195/kvartal

– Nei, jeg føler ikke det for min del. Jeg tror også at en diskusjon om antallet omkomne kan føre til en skjev debatt om helheten i det norske engasjementet i Afghanistan, sier Akselsen.

I motsetning til det norske Forsvaret, er det amerikanske militæret kjent for ofte å gå ut med tall på fiendens tap. Tirsdag ble det også klart at Obama-administrasjonen vil offentliggjøre tall og andre opplysninger om USAs omstridte flyangrep vest i Afghanistan. Befolkningen anklager USA for å ta livet at store antall sivile ved å angripe fra luften, og nå vil Washington dempe uroen gjennom økt åpenhet rundt dødstallene. Men Akselsen vil ikke ta etter amerikanerne.

– Jeg har sett at andre lands styrker angir hvor suksessrik operasjoner er ut fra antall omkomne. Det tror jeg gir feil fokus. For det første kan det bidra til motreaksjoner. For det andre må vi måle suksess ut fra andre kriterier. Målet for den norske tilstedeværelsen må være færrest mulig skadede og omkomne. Hensikten er å bidra til stabilisering og fred, ikke til at så …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?