Politisk klima-omveltning


VENDEPUNKT: Naomi Klein framstår som troverdig når hun går inn for en total samfunnsomveltning – en rettferdighetskamp i klimaets navn.

Filosof. Fast litteraturkritiker i Ny Tid. Oversetter.
Email: andersdunker.contact@gmail.com
Publisert: 2019-12-01
        On Fire – The Burning case for a Green New Deal
Forfatter: Naomi Klein
Simon & Schuster, USA

Boken On Fire består av en serie tekster og foredrag fra 2010 til 2019 – en periode der situasjonen forverret seg nok til at vendepunktet tvinger seg fram. Som i tidligere bøker er Kleins taler også reportasjer fra frontlinjen, fra Puerto Rico etter stormen eller fra urbefolkningsområder i Canada som blir rasert av oljebransjens fracking-prosjekter.

Den første teksten – «A Hole in the World» – handler om BP-lekkasjen i Mexicogolfen, og Klein skildrer den løgnaktige minimeringen av risiko som hjalp oljeselskapet til å få innvilget lisensen til dypvannsboringen. Det var «nesten ingen fare for lekkasjer», og et eventuelt oljesøl ville bli absorbert og renset av natursystemene. Da katastrofen var et faktum og hullet i havbunnen spydde ut millioner av fat med olje over uker og måneder, brast alle illusjoner om menneskelig kontroll: Økosystemenes kompleksitet ble demonstrert dag etter dag gjennom en serie fatale og uforutsigbare ettervirkninger.

Klein beskriver et folkemøte i Louisiana der en representant for BP serverer tåkeprat om hvordan selskapet lover å gjøre alt de kan for å forbedre sin innsats, og at de gjør alt som står i deres makt, til det sprekker for en lokal fisker som sier: «Vi har fått nok, vi stoler ikke på dere lenger.» Dere later som dere vet, men dere vet ingenting – blir mottoet for oppgjøret med politikere og eliter som har mistet all troverdighet – et refreng som også gjentas i ulike former av Greta Thunberg.

Angriper kapitalismen

Naomi Klein, kanadisk journalist, internasjonalt kjent for boken No logo.
Naomi Klein

Da Greta Thunberg ankom New York, ble hun blant annet ønsket velkommen av Klein, som gir mye plass til Thunbergs kompromissløse kritikk i bokens innledning. Klein har selv hjulpet til med å skjære gjennom løgnene som har hindret klimatiltak. I On Fire beskriver hun blant annet sitt besøk som kritisk observatør ved den årlige kongressen til The Heartland Institute, den viktigste tenketanken for konservative libertarianske klimarealister, som The Guardian i oktober meldte har mottatt (indirekte) støtte fra blant annet Google.¹ The Heartland Institute, omtalt som løgnfabrikk, er kjent …

Abonnement halvår kr 450

Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


       

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)