Politisk klima-omveltning


VENDEPUNKT: Naomi Klein framstår som troverdig når hun går inn for en total samfunnsomveltning – en rettferdighetskamp i klimaets navn.

Filosof. Fast litteraturkritiker i Ny Tid. Oversetter.
Email: andersdunker.contact@gmail.com
Publisert: 1. desember 2019
       
On Fire – The Burning case for a Green New Deal
Forfatter: Naomi Klein
Forlag: Simon & Schuster, USA

Boken On Fire består av en serie tekster og foredrag fra 2010 til 2019 – en periode der situasjonen forverret seg nok til at vendepunktet tvinger seg fram. Som i tidligere bøker er Kleins taler også reportasjer fra frontlinjen, fra Puerto Rico etter stormen eller fra urbefolkningsområder i Canada som blir rasert av oljebransjens fracking-prosjekter.

Den første teksten – «A Hole in the World» – handler om BP-lekkasjen i Mexicogolfen, og Klein skildrer den løgnaktige minimeringen av risiko som hjalp oljeselskapet til å få innvilget lisensen til dypvannsboringen. Det var «nesten ingen fare for lekkasjer», og et …

Kjære leser. Du kan lese 4 frie artikler i måneden. Kom evt. tilbake neste måned. Evt tegn abonnement (69kr/mnd) for å kunne lese alt (inkludert magasinene). Om du ikke er det allerede. Logg inn eller registrer deg først i toppen/menyen før bestilling.