État et religion en Afrique av Bayart

Politikk, spiritualitet og religion under Afrikas sol


Religion får altfor stor plass i analyser av afrikanske konflikter, mener statsviteren Jean-François Bayart.

Hansen er professor i samfunnsfag ved UiS og fast anmelder i Ny Tid.
Email: ketil.f.hansen@uis.no
Publisert: 2. januar 2019
État et religion en Afrique Karthala
Forfatter: Jean-François Bayart
Forlag: , Frankrike

Den franske statsviteren Jean-François Bayart var en av redaktørene for boken Religion et modernité politique en Afrique noire, som utkom i 1993. Gjennom en rekke studier fra flere afrikanske land diskuterte boken religionenes rolle i det postkoloniale Afrika. Et av hovedpoengene var å vise hvordan religion og politikk var sammenvevd og hvordan begge deler ble brukt for å skaffe seg materielle privilegier.

Hovedpoenget videreføres i Bayarts nye bok État et religion en Afrique – hvor han også understreker at dette har vært situasjonen siden lenge før kolonitiden. Som i Det gamle testamente står også følgende i årets Bayart-bok: Det er …

Kjære leser. Du kan lese 4 frie artikler i måneden. Kom evt. tilbake neste måned. Evt tegn abonnement (69kr/mnd) for å kunne lese alt (inkludert magasinene). Om du ikke er det allerede. Logg inn eller registrer deg først i toppen/menyen før bestilling.

Abonnement kr 195 kvartal