I samme båt. Om hyperpolitikk/Nach Gott

Peter Sloterdijk

Forlaget H//O//F/Suhrkamp Verlag

Norge/Tyskland

Peter Sloterdijks nye, lille bok på norsk om hyperpolitikk tematiserer politikkens utfordringer i et globalisert samfunn. Hyperpolitikken må samle menneskene «i én båt» for å løse de problemene vi står overfor. Sloterdijk begynner sin fremstilling av den politiske idéhistorien – ikke med høykulturene i aksetiden (800–200 f.Kr.), men med de små menneskeflokkene som går forut for de store statsdannelsene.

Et samfunn er et samfunn så lenge det innbiller seg at det er et samfunn. Sloterdijk beskriver tre utgaver av «samfunnsformende realinnbilninger» ved hjelp av symboler fra skipsfarten: Treflåten representerer jeger- og sankersamfunnets paleopolitikk (palaio – «gammel»); herskerfregatter og statsgaleier viser til jordbrukssamfunnets klassiske politikk; og endelig kommer den tredje epokens globale handelssamfunn med sine «superferger som på grunn av sine enorme dimensjoner knapt kan ankres opp, og som farer gjennom et hav av druknende mennesker, med tragiske turbulenser langs skroget og beklemmende konferanser om det muliges kunst om bord».

Flokken

Sloterdijk maler med bred pensel som han selv ironisk forbinder med Hegel. Men Marx nevnes merkelig nok ikke. Forholdet mellom produksjonsmåte og styreform er åpenbart: Et jeger- og sankersamfunn kan ikke utgjøre basis for større statsdannelser. Sloterdijk har et godt poeng i at det innebærer en forfalskning å begynne med høykulturene som fulgte i jordbrukssamfunnets kjølvann. Politisk filosofi har en tendens til å forutsette det politiske mennesket (jamfør Aristoteles) fra høykulturen som norm, til tross for at menneskene i 95 prosent av sin historie har vært jegere og sankere. Der er det den vandrende menneskeflokken som sosialiserer enkelt-
individet, og tanken om enkeltindivider som slutter seg sammen via kontrakter – en forutsetning i mye politisk filosofi – er i dette tilfellet en uholdbar fiksjon.

Etter at vi har likvidert både Gud og sjelen, står vi igjen med verden […] Men selv om vi har verden, mangler vi orienteringspunkter.

Sloterdijk bygger på sosiologen Dieter Claessens (1921–1997) teori om flokken som rugekasse for mennesket – et utgangspunkt som har gitt mennesket psykokulturelle særtrekk: Uten gruppen er man ingenting, og forvisning ble tidlig en psykososial dødsstraff.

Homo politicus

Hvordan kan mennesket, med et slikt utgangspunkt, skape en ikke-flokkbasert samhørighet for å løse globale problemer? Hvordan kan vi tåle mer abstraksjon?

I høykulturene erstatter vennskap og nye abstrakte størrelser de gamle klan- og familierelasjonene. Dette større formatet skaper en ny form for sjel – Sloterdijk kaller det «statsatletikk». Homo politicus blir til gjennom hard trening, en slags mental vektløfting, og utdannelsen er klart aristokratisk. Herskerne utvikler «en funksjonell grusomhet» ut fra sine «abstraksjonssentra» eller sin regjeringsposisjon. Politikken produserer to mennesketyper: toppfolk som skapes gjennom filosofiske treningsprogrammer, og styrbare menneskemasser til bruk i grovarbeidet.

Etter Nietzsche og Guds død forsøker man å finne nye felles plattformer. Menneskerettighetene er en av dem. Hjemsted og slektskap definerer ikke lenger folks liv, men nettverk og det Sloterdijk kaller «hypersivilisasjonens mobilitet».

Bymonstre

Dagens politikerforakt skyldes at vi ikke har ledere som er på høyde med den nye situasjonen. «Faktisk vet vi ikke hvilken mennesketype som ville kreves for å fylle tomrommet, og hvilke treningsprogrammer som måtte utvikles for å forminske det enorme gapet mellom det globale verdensformatet og lokale psyker,» skriver Sloterdijk. Hyperpolitikken er en politikk for en tidsalder uten riker. Alliansen mellom industrisamfunn og demokrati er ingen nødvendighet, og dette skaper trøbbel for statsvitenskapelig teori.

Du har nå lest 3 gratis artikler denne måned. Er du abonnement, logg inn i
toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

Legg igjen et svar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.