Politikk for fredelig sameksistens?

Soft And Hard Power. Marco De Angelis (It). War Orchestra. Se Libex.Eu
STORTINGSVALG: Er det mulig å gjøre seg opp en mening om hvilke fredspolitiske alternativer man har å velge mellom i høstens valg? Vi har her gjort en gjennomgang av valgprogrammenes posisjoner for å forebygge voldelig konflikt, løse konflikter ikkevoldelig og bidra til fred og forsoning etter voldelig konflikt.

Harang er redaktør for «Fredsnasjonen», magasinet NY TID ga ut sommer 2021.

Med forfatteren: Hovstein Kviseth

Å innta et standpunkt for fred er ofte svært politisk. Det kan angå store samfunnsmessige prioriteringer.

Det kan dreie seg om å si nei til å bombe et land, og ja til et meglingsforsøk. Det kan dreie seg om å nedprioritere militær avskrekking, og opprioritere tillitsbygging. Det kan dreie seg om å prioritere konfliktløsning på et lavere nivå, før en konflikt eskalerer, eller å prioritere forsoning etter at krigens drønn har stilnet.

Norsk valgkamp gir sjelden rom for fredspolitisk debatt. Det å gjøre seg opp en mening om hvilke fredspolitiske alternativer man har å velge mellom i høstens valg, er derfor heller ikke enkelt. For å opplyse den fredsinteresserte velger i forkant av valget har vi derfor gjennomgått fredspolitikken i de politiske programmene partiene på Stortinget går til valg på denne høsten.

Vår analyse baserer seg på en rekke indikatorer for fredspolitikk.
. . .

Kjære leser. Du har i dag lest noen frie artikler. Kom evt. tilbake om en ukes tid for å lese mer. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene). Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Abonnement kr 195 kvartal

Ingen artikler å vise