Plyndrer norsk natur

Kraftselskapenes ekstreme tapping av norske innsjøer gir stygge sår i landskapet. Verre er det at det biologiske mangfoldet settes i fare. Lav vannstand i norske vann skyldes at politkerne har gitt fra seg styringen, mener kritikerne. De anklager Statkraft for miljøkriminalitet.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).
[vannmagasiner] «Sykkel på Hardangervidda tar deg gjennom nydelig og vill høyfjellsnatur. Hardangervidda er Norges største nasjonalpark, og garanterer deg unike naturopplevelser i rene omgivelser. Mange gode fiskevann langs veien kan friste med ørret og røye dersom du tar med fiskestangen.»

Slik markedsføres norsk natur overfor turistene. Det er et glansbilde som ikke er i samsvar med virkeligheten. Harald Kvålen, en av grunneierne ved Langesæ-vannet i Vinje i Telemark, viser fram det som turistbrosjyrene ikke forteller. Områdene rundt vannmagasinene i området er preget av svære arealer av gråbrun og inntørket jord som skulle vært under vann. Kraftselskapene har tappet ned vannene i den perioden de egentlig skulle fylle dem.

– Dette er miljøkriminalitet, sier Kvålen og skuer utover det nesten tomme Langesæ. Han får full støtte f ra generalsekretæren i WWF, Rasmus Hansson.

– Det er en dødsdom for alt livet i og rundt et vann når kraftselskapene holder på sånn, sier Hansson.

Her i Vinje, hvor kraftfylkene Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Buskerud og Telemark har sitt møtepunkt, finner vi noen av de mest omfattende kraftutbyggingene i Norge. I disse spredt bebygde traktene blir det meste av fosser og vann brukt til å sikre Sør-Norge med kraft.

Det var imidlertid aldri meningen at naturen skulle lide og få store sår. I sommerhalvåret skulle bassengene fylles med vann, folk skulle ha mulighet til å bruke områdene, og det skulle være mulig å fiske på vannene.

Det slo Stortingsmelding nr. 18 (2003-2004) nylig fast:

«Magasinene fylles opp gjennom vår- og sommermånedene, når tilsiget er stort og forbruket av elektrisitet er lavt. Oppfyllingen av magasinene fortsetter vanligvis et godt stykke utpå høsten.»

Styringskrise

Men det har skjedd noe siden grunneierne tilbake på 1950-tallet ble enige med staten om betingelsene for kraftutbyggingen. I 1991 fikk vi en ny energilov som startet utviklingen mot et åpent kraftmarked. Mot slutten av 1990-tallet fikk vi et slikt åpent marked, og de siste fire-fem årene har selskapene begynt å tappe ned magasinene om sommeren slik det gjøres i dag, anslår Harald Kvålen.

– Siden 2001-2002 har det skjedd en endring, sier Kvålen, og forteller at Statkraft har tappet ned Langesæ og andre vann i kommunen hver sommer de siste årene.

– Det vi ser er ikke en kraftkrise, dette er en styringskrise. Det er ikke politikerne som styrer dette. De har gitt opp. Vi ser i stedet at selskapene tjener enorme summer på å ta ut kraft for eksport. Jeg vil kalle dette for ren plyndring av naturressursene. Det ser ut til at flere av konsesjonærene har glemt at de har et samfunnsansvar, fortsetter han.

Børre Rønningen er tidligere ordfører i Vinje kommune, nå gruppeleder for Ap i Vinje kommunestyre og leder for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK). Også han er kritisk til forvaltningen av vannressursene i Norges innsjøer.

– De norske vannkraftanleggene har de siste månedene blitt drevet på en slik måte at flere store vannmagasiner har vært nedtappet til et nivå langt under det vanlige. Vi har ikke holdepunkter for å hevde at nedtappingen har vært under målet for den laveste vannstand som er tillatt ifølge de enkelte konsesjoner, men det er på det rene at nedtappingen av flere magasiner har vært langt under det nivået som har vært vanlig tidligere år, sier han.

LVK representerer 165 kraftkommuner over hele Norge. Rønningen sier at de i løpet av de siste månedene har fått en rekke rapporter fra bekymrede kraftkommuner som viser til omfattende skader på natur og miljø etter nedtappingen av vannmagasinene.

Fisken dør

Et av de grunnleggende kravene til kraftselskapene er at vannmagasinene skal fylles i løpet av sommeren, slik at det er nok kraft tilgjengelig når kulda kommer og kraftforbruket øker. Men en annen og viktigere begrunnelse for å fylle magasinene om sommeren er det biologiske mangfoldet i og ved vannene.

Reidar Borgstrøm, professor i fiskebiologi ved Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås, påpeker blant annet at når sommervannstanden holdes nede i mange høyfjellsmagasin, vil flere av de viktigste næringsdyrene for fisk ikke bli utviklet, fordi eggene ligger i den tørrlagte delen av vannene.

Dette kan Harald Kvålen bekrefte.

– Langesæ ble tidligere ansett som et av de beste storfiskevannene i Norge, og det var vanlig å få fisk fra to til seks kilo. I dag er det som er igjen av fisken her ute radmager, forteller han.

Kvålens båt ligger i dag over hundre meter fra vannkanten.

– Det har ikke vært nok vann her de siste tre-fire årene til at vi får båten ut i vannet, sier han.

Kvålen vurderer sammen med flere andre grunneiere å gå til sak mot Statkraft for miljøkriminalitet. Ordfører Børre Rønningen mener at nedtappingen av magasinene har ført til nye, uforutsette og omfattende skader på natur og miljø.

Rasmus Hansson i WWF er også bekymret for fiskestammene i vannene.

– Det vi ser er direkte og aktiv avliving av økosystemet ved ekstrem tapping. I disse dager gyter ørret og røya, men de kommer ikke frem til sine naturlige gyteplasser. Fisken trenges i stedet sammen i lommer. Ørret er en oksygenkrevende fisk som ikke tåler å leve i små vannpytter med varmt oksygenfattig vann, sier han.

I kravene fra Direktoratet for Naturforvaltning framkommer det at kraftselskapene har forpliktet seg til å sikre at fiskestammene i størst mulig grad opprettholder naturlig reproduksjon. I en ny konsekvensutredning for NVE understrekes på nytt kravene om at de naturlige livsbetingelsene for fisk og annet plante- og dyreliv forringes minst mulig.

Bjarne Oppegård, generalsekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), har sendt et brev til olje- og energiminister Odd Roger Enoksen, der NJFF påpeker at de er bekymret for utviklingen. NJFF mener det bør innføres krav til at magasinene blir fylt gjennom sommerhalvåret, slik at situasjonen som har oppstått i sommer ikke gjentar seg.

Maksimal profitt

Vinje-ordfører Børre Rønningen mener at hovedgrunnen til denne nye tømmingen av magasinene er kraftprodusentenes deltakelse i det internasjonale energimarkedet.

– De spesielt høye kraftprisene som har vært i dette markedet i sommer, har gjort at selskapene har solgt kraft selv om dette har gått utover det som har vært vanlig. Det har vært en stor eksport av elektrisk kraft fra Norge de siste månedene, til tross for den historisk lave vannstanden i flere magasiner, sier han.

Rønningen venter at olje-og energiminister Odd Roger Enoksen tar grep for å sikre sommervannføring i utsatte vannmagasiner, og at det blir fortgang i den varslede evalueringen av energiloven. Rasmus Hansson mener imidlertid at det er vanskelig å se for seg endringer så lenge kraftselskapene har økonomisk fordel av å tømme magasinene.

– Stortinget har med åpne øyne sluppet løs denne vettløse bruken av norsk natur, sier han.

Harald Kvålen er på sin side ikke i tvil om at kraftselskapene bryter konsesjonsbetingelsene.

– Langesæ og de andre magasinene skulle vært fulle av vann på denne årstiden. I stedet har de blitt tappet i løpet av sommeren. Det vil ta minst to år å fylle Langesæ igjen. Men jeg er redd at med det kraftregimet vi har i dag, vil Langesæ ikke komme tilbake til normal vannstand på minst ti år, sier han.

– Tapper ikke for mye

Konserndirektør i Statkraft, Ragnvald Nærø, sier at de er sitt ansvar bevisst, og at de ikke tapper mer enn det som de har lov til.

– Statkraft følger til enhver tid myndighetenes regler og krav for hvordan våre vannmagasin kan utnyttes til kraftproduksjon. Vi er svært bevisst problemene som nedtapping – og også oppfylling – kan medføre for brukerne av vassdrag og vann. Samtidig må vi ta hensyn til det som er god bedrifts- og samfunnsøkonomisk forvaltning av energiressursene, sier Nærø.

– Hvorfor tapper dere i løpet av sommeren, når dere skulle ha nok vann i magasinene til å sikre det biologiske mangfoldet?

– Det er ofte lite vann i magasinene om sommeren. Det som er unormalt i år, er at vi har fått mindre nedbør enn det som er vanlig på denne tiden av året. Det ville bli svært vanskelige tilstander og trolig uakseptabelt høye priser i norsk kraftforsyning hvis produsentene ikke skulle kunne benytte magasinvann om sommeren i et ekstremt tørrår som 2006.

– Dere beskyldes for miljøkriminalitet når dere tapper ned magasinene så mye som i år?

– Det er riktig at vannstanden mange steder er lavere enn det som er vanlig på denne tiden av året, men altså innenfor de manøvreringsbestemmelser som gjelder. Jeg kan love at Statkrafts medarbeidere gjør sitt ytterste for at vannet skal benyttes så riktig som mulig – både på kort og lang sikt. Ikke glem at vi hver dag vurderer våre disposisjoner – også for å sikre at vi har nok vann i magasinene helt til snøsmeltingen starter neste vår, sier Nærø.

Olje- og energidepartementet hadde ingen kommentar til nedtappingen av vannmagasinene før vår deadline. De jobber med å svare på blant annet henvendelser fra LVK og Norges Jeger- og Fiskerforbund.

---
DEL

Legg igjen et svar