– Plass til liberalere i SV?

Om tre uker stemmer SV for regjeringens betingede ytringsfrihetsparagraf. Det kan bli i meste laget for SV-medlem og selverklært liberaler Svein Tuastad.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

I et debattinnlegg i denne ukas Ny Tid setter Tuastad spørsmålstegn ved om det overhodet finnes liberalere i SVs stortingsgruppe, og om liberale mennesker har noen grunn til å føle seg hjemme i Sosialistisk Venstreparti. Statsviteren som i to årtier har vært SV-medlem, og som forøvrig er leder for Attac i Rogaland, opplever at SV i sak etter sak inntar en paternalistisk formynderholdning, snarere enn å legge liberale, sosialistiske prinsipper til grunn for sine standpunkter.

Først var det bioteknologiloven i fjor høst, der SV gikk i allianse med Høyre og KrF om en av Europas mest restriktive lover. Tuastad mener det var riktig av SV å ha en sunn skepsis til fullt frislipp, men ikke å sluke KrFs «sorteringssamfunn»-metafor, eller å si nei til forskning på befrukta egg. – Men SVs holdning var preget av en manglende tillit til forskningssamfunnets autonomi. At SV hindrer kunnskapsutvikling, setter partiet i dårlig selskap, mener Tuastad.

Melder seg ut?

Dersom SV nå også sikrer flertall for regjeringens begrensede ytringsfrihet, er Tuastad ikke lenger sikker på om han har noe i SV å gjøre. «Bør så liberale sosialistar enno kunne kjenne seg heime i SV? Svaret på det veit vi først den 30. september,» skriver Tuastad i innlegget. 30. september er dagen Stortinget behandler forslaget til endring av Grunnlovens paragraf 100. – Det vil bli vanskelig å være medlem om SV går på trynet en gang til, sier Tuastad til Ny Tid.

Regjeringen har fremmet et forslag til ny paragraf 100 i Grunnloven som gir et mer begrenset ytringsfrihetsvern enn hva ytringsfrihetskommisjonen i sin tid foreslo. Også kommisjonen la visse begrensninger på ytringsfriheten, men regjeringen strammet altså til.

Det er et forslag Sosialistisk Venstreparti på Stortinget slutter seg til. Slik sørger SV sammen med KrF, Høyre og Venstre både for at det prinsipielt sett kan tillates forhåndssensur av andre ytringer enn i trykt tekst, og for effektive forbud mot ytringer man ikke liker. Arbeiderpartiet har gått inn for ytringsfrihetskommisjonens mer liberale forslag. Det samme har Frp, men det kan tenkes at Carl I. Hagens kvinner og menn sørger for at SV og regjeringspartiene får det nødvendige 2/3 flertall.

Må være liberal

Svein Tuastad ser at SV ønsker å verne utsatte grupper mot sjikanerende ytringer, men han mener partiet er i fare for å bikke over – å bli så beskyttende at det går utover viktige liberale verdier. Og, mener Tuastad, SVs evne til prinsipiell tenkning imponerer ikke: – På den ene siden er man imot alle gruppekrenkende ytringer, og vil altså ha et sterkt vern mot disse. Men på den andre siden vil man tillate blasfemi, påpeker Tuastad.

SVeren fra Stavanger tror partiet hans ikke over tid kan leve med å innta en anti-liberal holdning: – Jeg tror mange har en naturlig følelse som sier at «man er liberal». At jeg skal ikke bestemme hva du skal gjøre, at moderne mennesker ønsker en politikk som gir folk muligheter, sier Tuastad, og understreker sammenhengen til tradisjonell sosialisme:

– Dette gjelder også for eksempel på arbeidsplassene, at folk må få kunne styre sin egen hverdag.

For Tuastad mener «liberal» er et ord som hører venstresida til – hvis de slåss for det.

– Det er helt unødvendig at sentrum og høyresida skal få monopol på å heve de liberale verdiene. Det er å gi fra seg et attraktivt budskap som i høyeste grad bør kunne identifiseres med venstresida, sier Tuastad. Han peker på at venstresida ofte har gått i front for liberale verdier, og for eksempel for homofiles rettigheter, men han frykter altså at en anti-liberal holdning på andre områder vil gjøre SV uinteressant for moderne mennesker.

---
DEL

Legg igjen et svar