piratvirksomhet

Piratene har i årets første ni måneder angrepet 174 skip. De fleste angrepene var bulkskip (39 skip), konteinerskip (37), kjemikaliskip (25), andre frakteskip (19) og trålere (15). Flest angrep skjer i Indonesia, Nigeria og Bangladesh. Norske skip har de siste årene vært under-representert på angrepslisten. I årets ni første måneder er det registret angrep på […]

Ny Tid

Piratene har i årets første ni måneder angrepet 174 skip. De fleste angrepene var bulkskip (39 skip), konteinerskip (37), kjemikaliskip (25), andre frakteskip (19) og trålere (15).

Flest angrep skjer i Indonesia, Nigeria og Bangladesh.

Norske skip har de siste årene vært under-representert på angrepslisten. I årets ni første måneder er det registret angrep på to norske skip. De verste årene siden 1994 har vært 13 angrep i 1996 og 12 angrep i 2002.

Fra januar til september i år ble 163 sjøfolk tatt til fange av pirater; 20 ble bortført; 29 ble truet, angrepet eller skadet og 6 sjøfolk ble drept.

Selv om antallet angrep går ned, blir flere mennesker drept. I 2003 ble 21 sjøfolk drept av pirater, 30 i 2004, men ingen i 2005. Fram til 1. oktober i år var seks personer registrert drept av pirater. I tillegg kommer personer som er forsvunne i forbindelse med angrep. En rekke angrep blir aldri registrert hos IMO.

Kilde: ICC International Maritime Bureau

Kommentarer
DEL