Pirattrålere raner havet

Identitetsløse trålere driver i dag omfattende piratfiske på Reykjanesryggen sør for Island.

Ny Tid

Av Jógvan H. Gardar jhg@nytid.no

[tjuvfiske] En piratflåte på minst åtte trålere fisker akkurat nå ulovlig på Reykjanesryggen, i havet sør for Island. I midten av mars forsøkte Island å hindre flere av de samme trålerne å forlate havna i den tyske byen Rostock. Båtene har i flere år vært svartelistet av blant annet Norge og EU.

Uten blygsel blander pirattrålerne seg med de lovlige trålerne ute på åpen internasjonalt hav. De siste ukene har opptil 70 trålere vært i området og fisket uer. Mellom åtte og tolv av disse er altså pirattrålere. Flere mangler navn, og de har ikke de kjennetegnene alle båter er forpliktet å ha. Trålerne har verken kvoter eller lovlige lisenser for å drive fiske. Konsekvensene av det ukontrollerte fisket er at bestanden ødelegges.

Fiskerikommisjonen for nordøstatlanteren (NEAFC), der Norge er medlem, jobber med å få slutt på det ulovlige fisket.

– NEAFC-landene har nylig forpliktet seg til å nekte disse trålerne å komme i havn og trålerne har heller ikke mulighet til å levere fisk i disse havnene, sier Kjartan Hoydal, leder for sekretariatet i London.

Kjartan Hoydal opplyser til Ny Tid at tyske myndigheter vurderte saken slik at de ikke kunne nekte de fem trålerne å forlate Rostock. Fiskerikommisjonen har siden strammet inn reglene, slik at trålerne ikke kan sette kurs mot en EU-havn igjen.

Truls Gulowsen i Greenpeace sier til Ny Tid at NEAFC-forbudet ikke fungerer etter hensikten, og at disse trålerne får levert fisken sin i europeiske havner. I 2005 lyktes det den russiske frysebåten «Sunny Jane» å få levert uer i den marokkanske byen Agadir etter først å ha gjort et forsøk i Tyskland og Skottland.

De åtte trålerne er i dag under georgisk flagg, men har tidligere vært registrert både i de mellomamerikanske statene Belize og Dominica og i Russland. Trålerne mistet i september 2005 Dominica-flagget på grunn av sin piratvirksomhet.

Sonny Johannesen, skipper på den færøyske tråleren «Enniberg», har fisket i området gjennom flere år.

Han sier til Ny Tid at disse trålerne først har vist interesse for Reykjanesryggen de siste to årene.

– Vi vet ikke hvem de er, men vi kjenner igjen flere av dem som tidligere russiske trålere, sier Johannesen. Han etterlyser en strengere kontroll med fisket i dette området.

Kontrollen med Reykjanesryggen ivaretas av fiskeriorganisasjonen for nordvestatlanteren (Nafo) og NEAFC-landene. I praksis er det EU-landene som sammen med Island og Canada står for kontrollen.

De siste ukene har et spansk kystvaktfartøy vært på Reykjanesryggen, og før det patruljerte et islandsk fartøy farvannet. Island sender jevnlig overvåkingsfly til området.

Kystvaktfartøyene ber jevnlig om tillatelse til å komme om bord i de identitetsløse trålerne.

– De avvises nesten alltid. Kapteinene hevder at de ikke får lov av rederen til å la noen komme om bord, sier Sonny Johannesen, som kan følge all kommunikasjon i området på sitt radiosamband.

Kjartan Hoydal sier at de trålerne som ikke kommer fra et NEAFC-land kan nekte å la seg inspisere, men de havner da umiddelbart på svartelisten til Fiskerikommisjonen.

Pirattrålerne

  • En rekke georgiske fiskebåter uten kvoter ble observert på Reykjanesryggen tidligere denne uken.
  • Båtene bærer navn som «Ulla», «Rosita», «Isabella», «Juanita», «Carmen», «Eva», «Pavlovsk» og «Dolphin».
  • NEAFC (The North East Atlantic Fisheries Commission) har kontor i London og regulerer blant annet fiske av kolmule og uer i det østlige Atlanterhavet. Medlemene i dag er Danmark (på vegne av Færøyene og Grønland), EU, Norge, Russland, Estland og Island.
  • Nafo (North Atlantic Fisheries Organization) regulerer fisket i den vestlige delen av Atlanterhavet og holder til i Canada. Organisasjonen har i dag 13 medlemsland fra Sentral- og Nord-Amerika, Europa og Asia.

(Kilder: Enniberg, Greenpeace, NEAFC OG NATO)

Kommentarer
DEL