– PFU vurderer ikke etikk

Pressens Faglige Utvalg ignorerer etikken og vurderer kun teknikk, mener Paul Bjerke.

Ny Tid
[Media] Pressen avfeier diskusjoner om prioriteringer, valg av emner, valg av kilder og vinklinger med formuleringen «vi har gjort en journalistisk vurdering», som er ment å fortelle legfolk at de bør holde kjeft. Det holder ikke, mener Paul Bjerke, stipendiat i presseetikk ved Høgskolen i Volda.

Sverige har en offentlig presseombudsmann og Danmark har en egen presselov. I Norge har vi stadig en selvjustisordning, Pressens Faglige Utvalg (PFU), der pressen selv vurderer om pressen har begått etiske overtramp. En rekke kontroversielle avgjørelser i PFU den siste tiden gjør at det nå stilles spørsmålstegn ved om denne ordningen fungerer.

I en kronikk på side 30 i denne utgaven av Ny Tid, sier Paul Bjerke at PFU rett og slett ikke tar stilling til etikk. Dermed blir det bare rent håndverksmessige, eller tekniske vurderinger igjen, mener Bjerke og trekker fram den ferske frikjennelsen av VGs forside i Valla/Yssen-saken, som et eksempel.

Odd Isungset, leder for PFU, er uenig.

– I den saken forholdt vi oss til klagen, som i hovedsak handlet om hvorvidt det var dekning for forsidehenvisningen, og det var det. Vi mener det er umulig, både for VG og for PFU, å ta stilling til om Yssen objektivt sett var mobbet. Det sentrale var om dette var en korrekt videreformidling av hennes subjektiv opplevelse, sier Isungset.

Han poengterer at PFU også la vekt på at påstanden hadde dekning i utsagn fra andre kilder og i oppsigelsesbrevet.

Bjerke mener at journalister er politiske aktører uten å innrømme det, og at det er problematisk.

– Journalister speiler ikke virkeligheten, de bestemmer seg for en tolkningsramme, og så putter de noen biter av virkeligheten inn i den. Journalistene reflekterer alt for lite over sin egen virksomhet, sier Bjerke.

Isungset svarer at FPU overlater synsing til medievitere og professorer.

– Om vi skulle gå ut over vårt mandat, og ut over regelverket i Vær varsom-plakaten, ville vi bli et slags moralpoliti, da ville vi ikke bli tatt på alvor. Men vurderinger av sakenes samfunnsmessig betydning ligger til grunn for mange av de vurderingene PFU gjør, sier Isungset.

– Er journalsiter politiske aktører?

– Nei, men journalistikk kan få politiske konsekvenser. Journalismen som ideologi, altså uavhengighet, maktkritikk og balanse, veier tyngre enn politisk motivasjon og agenda, sier Isungset.

Kommentarer
DEL