Pressens faglige utvalg uttaler:


Gjengivelse av uttalelse fra 28.2.2018:

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2018-03-11

Klagen gjelder Ny Tids dekning av dokumentarfilmen «The Magnitsky Act – Behind the Scenes». I tre artikler ble filmen kritisert for å gi et galt bilde av Magnitskij-saken. Sergej Magnitskij døde i russisk fengsel i 2009, angivelig etter å ha varslet om et milliardtyveri, og omstendighetene rundt hans dødsfall har fått stor medieoppmerksomhet verden over.

Klager er Piraya Film, som sammen med den russiske regissøren Andrej Nekrasov har laget dokumentarfilmen. Klager mener at Ny Tid ikke har gitt samtidig imøtegåelse til alle anklagene i artiklene. Nekrasov blir anklaget for å ha blitt bestukket av Russland, og klager mener at hverken Nekrasov eller Piraya Film har fått imøtegå dette. Klager mener videre at Ny Tid har fremstilt dokumentarfilmen uriktig. Filmen hevder ikke at Magnitskij døde av naturlige årsaker, men at han døde fordi fengselsvesenet nektet ham medisinsk behandling, understreker klager. Slik klager ser det, mangler Ny Tids dekning balanse.

Ny Tid kan ikke se å ha brutt god presseskikk. Avisen opplyser at redaksjonen stilte Nekrasov spørsmål om bestikkelsesanklagen. Ny Tid påpeker at avisen skrev i papirutgaven at Nekrasov tidligere har avvist påstanden, og i nettutgaven også skrev at han har avvist påstanden overfor avisen. Ny Tid mener at Piraya Film og Nekrasov har kommet rikelig til orde. Ny Tid mener for øvrig at dekningen er basert på et bredt kildetilfang, og at avisen har publisert objektive fakta basert på dokumenter i Magnitskij-saken.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at utvalget ikke har mulighet til å vurdere faktagrunnlaget i selve Magnitskij-saken. PFU er ikke et kontrollorgan som gjør selvstendige undersøkelser for å sjekke fakta, og utvalget har ikke fått tilstrekkelig dokumentasjon til å gjøre en fullstendig gjennomgang av en så stor og komplisert sak. Det står påstand mot påstand mellom klager og avisen.
PFU vil kun ta stilling til i hvilken grad dokumentarfilmen er omtalt på en presseetisk akseptabel måte, og om filmselskapet har fått tilstrekkelig mulighet til å imøtegå beskyldninger.

Når det gjelder Ny Tids fremstilling av filmen, viser utvalget til at det skal være et visst rom for tolkning og forenkling i journalistikk. Filmen inneholder kontroversielle og oppsiktsvekkende opplysninger, og utvalget understreker at produksjonsselskapet og regissøren måtte tåle et kritisk søkelys. Utvalget mener det var upresist av Ny Tid å skrive at filmens budskap …

Abonnement kr 195/kvartal


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?