Perspektiv i miljødebatten

Siri A. Meling, stortingsrepresentant for Høyre, medlem i energi- og miljøkomiteen, skrev i Aftenbladet 19.mai at en må vise edruelighet i miljødebatten. Det er fakta at boreriggen Eirik Raude nylig slapp ut 1600 liter olje i Barentshavet. Er det seriøst å “blåse opp betydningen av denne hendelsen for å underbygge sine egne argumenter mot en […]

Siri A. Meling, stortingsrepresentant for Høyre, medlem i energi- og miljøkomiteen, skrev i Aftenbladet 19.mai at en må vise edruelighet i miljødebatten.

Det er fakta at boreriggen Eirik Raude nylig slapp ut 1600 liter olje i Barentshavet. Er det seriøst å “blåse opp betydningen av denne hendelsen for å underbygge sine egne argumenter mot en utvikling i Nord?” spør Meling, og viser til at fiskeflåten slipper ut tonnevis av den samme oljen.

Det er her problemet ligger. Det burde ikke være nødvendig å “blåse opp” en liten, og i seg selv uvesentlig hendelse, for å få søkelyset på de virkelig store poengene. Det hele er så enkelt som at oljeutvinning gir klimagassutslipp. Økt oljeutvinning gir økte klimagassutslipp. Økte klimagassutslipp gir økt fare for klimaendringer. Ifølge Røde Kors er det i dag flere mennesker som er på flukt på grunn av klimaendringer enn på grunn av krig.

Den norske vinteren er ikke det samme som for tjue år siden. I Alta og Kautokeino snakker en om at det ikke blir kaldt lenger.

At klimaet endrer seg har negative konsekvenser for landbruket, reindrifta og hele økologien på fjellet. Og ellers alt og alle som er avhengige av kalde vintrer og stabile snø- og isforhold.

Barentshavet har et økosystem vi nesten ikke vet noenting om, med arter vi ikke aner hvordan vil reagere på utslipp av diverse kjemikalier. Utslipp betydelig større enn de 1600 litrene fra Eirik Raude. Utslipp som bare vil øke i takt med boreaktiviteten. Fiskeflåten er ikke akkurat i vekst.

Har vi samvittighet til å “glemme” den store sammenhengen? Har vi samvittighet til å “glemme” at vår iver etter enda flere penger å lagre i sprit- og landmineaksjer går ut over levevilkårene til millioner av mennesker, inkludert oss selv?

Det store perspektivet må være grunnlaget i miljødebatten – så slipper en å “blåse opp” små, i seg selv ubetydelige, detaljer.

Kommentarer