foto: pixabay

«Personlighetsforstyrrende markedsføring»


DOPAMINKAPITALISME: Er «friheten» alle verdsetter så høyt, faktisk illusorisk? I dag innhentes mer og mer informasjon om våre kropper, følelser, vaner og hjerner.

Email: wiliamdavidow@nytid.no
Publisert: 22. juni 2020

Medforfatter Michael S. Malone / MENLO PARK

Her i Silicon Valley er det en åpen hemmelighet at utallige selskaper og startups jobber med måter å gjøre mennesker til roboter de kan kontrollere. Industrien fokuserer mindre på teknologi enn det man kan kalle «personlighetsforstyrrende markedsføring».

Teknologier skapes og utvikles i erkjennelsen av det faktum at all nytelse opptrer mer eller mindre lik for hjernen, enten den stammer fra en seier ved blackjack-bordet, en linje kokain eller «likes» på sosiale medier.

Det er derfor de mektige selskapene (og, i noen tilfeller, myndighetene) som …

Kjære leser. Du kan lese 4 frie artikler i måneden. Kom evt. tilbake neste måned. Evt tegn abonnement (69kr/mnd) for å kunne lese alt (inkludert magasinene). Om du ikke er det allerede. Logg inn eller registrer deg først i toppen/menyen før bestilling.

Abonnement kr 195 kvartal