Pentagon åpner for atomvåpen

USA prøver å berolige sine allierte, og verden for øvrig, om at amerikanerne ikke har tenkt å starte en atomkrig sånn med det første.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Det var i helgen at den hemmelige rapporten, «Nuclear Posture Review,» havnet i amerikanske aviser. Den går i korthet ut på at USA trenger nye, fleksible atomvåpen som kan ramme mål i Irak, Iran, Nord-Korea, Syria og Libya – navngitt i rapporten – og da først og fremst underjordiske bunkere som kan brukes til å lagre biologiske eller kjemiske våpen.

Den 56 sider tykke, hemmeligstemplede rapporten understreker riktignok hvor sterkt USA nå satser på konvensjonelle våpen, i tråd med president George W. Bush´ løfter under valgkampen om kutt i de strategiske atomvåpen-lagrene. Men det påpekes også at USA har behov for å utvikle og utplassere nye typer av atomvåpen, at det kan bli nødvendig å prøvesprenge disse våpnene, og at etterretning og målsøkingssystemer må bringes «up to date» slik at det blir mulig å bruke disse våpnene i en eventuell konflikt.

Det mest kontroversielle i rapporten, er at amerikanerne skisserer opp konkrete scenarier for når og hvor slike våpen kan brukes mot en fiende. Ifølge Pentagon vil en slik situasjon oppstå hvis for eksempel Irak angriper Israel, eller hvis Nord-Korea angriper Sør-Korea. Det samme gjelder dersom det skulle komme til «en militær konfrontasjon over Taiwans status.»

Et annet kontroversielt punkt, er at USA ikke utelukker muligheten for å slå til først, noe som ikke er nytt siden amerikanerne aldri har hatt en «no-first-strike»-doktrine. Ei heller frasier de seg retten til å angripe land som selv ikke har atomvåpen, eller land som har underskrevet ikke-spredningsavtalen.

Kort sagt holder Pentagon alle opsjoner åpne. Og det er nettopp dette som nå bekymrer USAs allierte, og en rekke andre land, rundt omkring i verden.

Brannslukking

Lekkasjen kom på det verst tenkelige tidspunkt; rett før visepresident Dick Cheneys lange turné i Europa og Midtøsten.

I Storbritannia skulle Cheney møte statsminister Tony Blair, som både er en ihuga støttespiller i kampen mot terrorisme, og som har stilt seg på USAs side hva angår et militært angrep på Irak.

For amerikanske myndigheter var det allerede i helgen klart at denne rapporten ville sette Blair i forlegenhet. På et mer generelt plan, så man for seg skarpe reaksjoner fra Europa – fra et nedrustningsperspektiv – og fra de arabiske landene i anti-terror-alliansen, siden fire av de omtalte statene ligger i denne regionen.

Søndag kveld var det derfor klart for brannslukking. Utenriksminister Colin Powell og stabssjef Richard Myers uttalte til CNN at USA på ingen måte planlegger noe atomangrep på noe land som ledd i kampen mot terrorismen. Hva Pentagon hadde forfattet, var del av en «sunn, militær-strategisk planlegging som skisserer hvilke opsjoner som er teoretisk mulige for presidenten dersom vi, eller noen av våre allierte, skulle bli angrepet av masseødeleggelsesvåpen,» sa Myers til CNN.

Det dempet de internasjonale reaksjonene. Fra Syria kom det beskjed om at regjeringen der akter å bringe denne saken inn for Sikkerhetsrådet dersom det medfører riktighet at en slik rappport eksisterer. Fra Irak og Iran kom det mer avdempede reaksjoner, mens Beijing ikke ønsket å kommentere saken i det hele tatt.

Kina er eksplisitt nevnt i rapporten, som en av USAs potensielle motstandere i fremtiden – og et land som kontinuerlig moderniserer sitt atomvåpen-arsenal. Russland er også nevnt, men da som et land med etter hvert gode relasjoner til Washington – noe som gjør et atomangrep der «mulig» men ikke «særlig sannsynlig,» som det heter.

Vil lagre våpnene

Offentliggjøringen av Pentagon- rapporten kommer bare to måneder før Bush skal møte den russiske presidenten Vladimir Putin i Moskva. Formålet med møtet er å få til en ytterligere reduksjon i det strategiske atomvåpen-arsenalet; ned mot 1500 stridshoder hver for amerikanerne og russerne.

Men det har ikke gått russerne hus forbi at USA ønsker å lagre overtallige våpen heller enn å ødelegge dem. Det vil i så fall bety at våpnene kan gjøres klare til bruk i løpet av noen uker dersom amerikanerne skulle ønske det.

Mandag sa den russiske forsvarsministeren, Sergej Ivanov, at en slik strategi vil innebære ytterligere spredning av atomvåpen, og i verste fall et nytt våpenkappløp.

Russland står knallhardt på at alle overskytende våpen må destrueres. Den gjensidige tilliten svinner, og den nye rapporten vil nok ikke hjelpe på det.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here