Pawel Motyka

Pawel Motyka avslørte ulovlige arbeidsforhold under byggingen av Operabygget i Oslo. For det fikk han pris.

Ny Tid

Hva synes du om å få en slik pris?

– Jeg ble veldig overrasket. Hjemme i Polen hadde jeg ikke fått en slik pris. Jeg har ikke gjort denne jobben alene, og dessuten gjorde vi bare vår plikt da vi varslet om arbeidsforholdene.

Hva fikk dere til å komme til Norge?

-Jeg var på jakt etter en jobb, og da jeg fikk tilbudet om å dra til Norge kunne jeg ikke si nei. Jeg har ikke vært her før, og tilbudet var bra. Sammen med tre av kameratene mine kom jeg til Oslo i november 2005. Vi var hyret inn av selskapet Inside i Warszawa. Oppdraget var å delta i byggingen av den nye operaen i Oslo. Til sammen kom 24 snekkere fra Polen og skulle jobbe i grupper på fire. Vi oppdaget raskt at ikke alt var som det skulle.

Hva var det dere oppdaget?

– Jobben vi skal utføre her i Oslo er krevende og vanskelig, og den tar tid. Vi fikk betalt per meter og ikke per time. Vi var helt nede i 10-15 kroner per time, mens minstelønnen skulle ha vært på 126 kroner timen. At det i tillegg viste seg å være vanskelig å få utbetalt det vi skulle ha, gjorde at vi satte spørsmålstegn ved hele situasjonen. LO-koordinator Knut Farholm har hjulpet oss underveis.

Var det en enkel avgjørelse å gå til fagforeningen med saken?

– Nei, de fleste av snekkerne var redde for konsekvensene. De var redde for å miste jobben, og vi kjente alle til de advarslene vi hadde fått om hva som kunne skje hvis vi snakket med andre om kontraktene. Men heldigvis – fra det øyeblikk vi fikk kontakt med norsk fagforening, begynte ting å skje. Vi fikk raskt på plass bedre avtaler, og vi fikk den lønna vi har krav på.

Var det riktig å varsle?

– Det var riktig å varsle om forholdene, og jeg vil gjøre det igjen hvis det blir nødvendig. Det er også bra at norske myndigheter nå viser større interesse for disse sakene.

Tirsdag fikk Pawel Motyka den første «Stockmanns Hammer» for sitt mot da han valgte å varsle norsk fagforening om arbeidsforholdene på operaen i Oslo. «Stockmanns Hammer» er en pris for varsling i arbeidslivet, utdelt av stiftelsen Byggfag.

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen la 8. juni fram regjeringens forslag til regler som skal styrke vernet av ansatte som varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.