Paven mot atomvåpen

Vatikanet gir ikke lenger noen moralsk aksept for en militær atomavskrekkings-doktrine.

Ingeborg Breines
Breines er rådgiver, tidligere visepresident i International PEACE Bureau og tidligere UNESCO-direktør.
Email: i.breines@gmail.com
Publisert: 01.12.2017

Vatikanet inviterte 10.–11. november til konferansen Planer for en verden uten atomvåpen og for full nedrustning. Her fordømte Pave Frans ikke bare bruk og trussel om bruk av atomvåpen, men også det å eie atomvåpen. Dette er nytt, historisk og modig. Vatikanet gir ikke lenger noen moralsk aksept for en militær atomavskrekkingsdoktrine.

Vatikanstaten var blant de første som ratifiserte FNs nye traktat mot atomvåpen. Men de ni atomvåpenlandene og de/vi som er under NATOs atomvåpenparaply prøver å underminere denne traktaten allerede før den trer i kraft. Konferansen var derfor høyst betimelig, også i relasjon til konfrontasjonen mellom USA og Nord-Korea.

Konferansens leder Kardinal Turkson sa følgende: «Det er forståelig at folk som er redde ber om mer sikkerhet og trygghet, men svaret er ikke spredning av mer masseødeleggelsesvåpen. Det fører ikke bare til sikkerhetsproblemer, men reduserer landenes finansielle muligheter til å investere i det som fremmer varig fred, som helse, arbeidsplasser og omsorg for miljøet.»

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Ny Tid i julegave

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.