Patetisk

I en situasjon der Norges nasjonale interesser i Svalbard-sonen står på spill, og der Norge presses – ikke minst av EU – velger Erna Solberg partitaktikk framfor å forsvare Norge. Det er oppsiktsvekkende! I en kommentar i VG 24.11., presterer Høyres leder å si at «Norge ville fått Svalbard-støtte dersom vi var EU-medlem». Hårreisende av […]
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 28.11.2005

I en situasjon der Norges nasjonale interesser i Svalbard-sonen står på spill, og der Norge presses – ikke minst av EU – velger Erna Solberg partitaktikk framfor å forsvare Norge. Det er oppsiktsvekkende! I en kommentar i VG 24.11., presterer Høyres leder å si at «Norge ville fått Svalbard-støtte dersom vi var EU-medlem». Hårreisende av en som har tatt mål av seg til å være statsminister i dette landet. I en situasjon der de fleste juridiske eksperter, lederskribenter (se for eksempel Aftenposten samme dag (EU på villspor) og politiske analytikere er skjønt enige om at Norge har en god sak, at Regjeringen står modig og klart opp for norske interesser, og at EU og Spania har kjørt seg inn i ei blindgate, pusler Høyrelederen inn fra siden med sitt rop i skogen: «Norge må bli medlem av EU for å få innflytelse».

Kanskje også Høyre burde ta seg en tur inn i tenkeboksen? Jeg tillater meg å sitere Aftenpostens leder: «EUs felles fiskeripolitikk har til nå vært en sammenhengende katastrofe. Nordsjøen er så å si tømt for fisk, fiskefelter ved Irland og Skottland overfiskes, fiskerisamfunn i Storbritannia er nedlagt. Spanias og Portugals flåter er ikke redusert. Fristelsene til å begå ulovligheter for å tjene penger, er store. EUs kontroll av landing av fisk er mildest talt lemfeldig.»

Det er disse gutta Solberg vil at Norge skal slutte seg til, slik at vi «kunne tatt fighten med dem internt». «Det er ikke sikkert EU hadde støttet

oss, men vi hadde hatt flere venner», piper Solberg patetisk. Hva med litt støtte til ei Regjering som slåss for våre interesser, Solberg? Hva med å la partitaktikken hvile et ørlite sekund, og backe opp dem som forsvarer folkeretten og FNs havrettskonvensjon? For ikke å si kystsamfunn og fiskeribefolkning?

Tenk å høre en Høyreleder i denne situasjonen si: Norge må sjølsagt stå fast på sin traktatfestete og folkerettslige rett og plikt til å sikre en forsvarlig forvaltning av fiskeriressursene i den økonomiske sonen og på kontinentalsokkelen. Regjeringen har vår fulle støtte i forsvaret av det norske synet. EU og Spania har en elendig sak, og må gi seg. Det hadde vært statsmannskunst det, Solberg. I stedet for pipet om å slutte oss til rovfiskerne for å få venner. Var det ikke en gang det het «Jern-Erna»?

Heming Olaussen er leder i Nei til EU.

Kommentarer