Patentlovene skaper et intellektuelt monopol

Dagens patentregler er utdatert og hindrer innovasjon og spredning av teknologi, hevder Zia Quereshi, tidligere leder for utviklingsøkonomi i Verdensbanken. Er tiden inne for en patentreform?

Zia Qureshi
Zia Qureshi, tidligere direktør for viklingsøkonomi i Verdensbanken og tilknyttet Brookings Institution.
Email: zia@nytid.com
Publisert: 02.01.2019

«Dagens lover om copyright og patenter skaper et intellektuelt monopol mer enn de sikrer åndsverk,» skriver Brink Lindsey og Steven Teles i sin ferske bok om amerikansk økonomi. Bekymringen for at «overbeskyttelse» av åndsverk skal være et hinder for innovasjon og spredning, er ikke ny. Men den er blitt mer framtredende nå når kunnskap peker seg ut som et konkurransefortrinn og en dominerende drivkraft for økonomisk aktivitet.

Digital teknologi har gjort framveksten av en «immateriell økonomi» mulig, basert på myke aktiva som algoritmer og kodestrenger, fremfor fysiske aktiva som bygninger og maskiner. Under slike forhold kan regler for åndsverk skape – eller ødelegge – forretningsmodeller og omforme samfunn ved at de bestemmer hvordan økonomiske gevinster fordeles.

Patenter

Men hovedelementene i dagens IP-regime ble etablert for en helt annerledes økonomi. Patentregler, for eksempel, reflekterer den seiglivede antakelsen om at sterk beskyttelse gir et viktig insentiv til bedrifter om å fortsette med nyskaping. Nye studier utført av blant andre Petra Moser og Heidi Williams finner faktisk lite grunnlag for påstanden om at patenter stimulerer til innovasjon. Tvert imot: Ettersom de låser patentholderens fordeler og driver kostnadene for ny teknologi i været, knyttes denne typen beskyttelse til mindre nyutvikling og manglende oppfølgende innovasjon, svakere utbredelse og økt markedskonsentrasjon. Dette har bidratt til større monopolmakt, det har svekket produktivitetsveksten og ført til økte forskjeller innenfor mange økonomier i løpet av de siste par tiårene.

Politikerne bør demokratiserinnovasjon for å stimulere til nyskaping.

Patenter oppmuntrer også til betydelig lobby-virksomhet og økt manipulering av økonomiske og juridiske forhold. Majoriteten av patentene benyttes ikke til å produsere kommersielle verdier, men til å skape et defensivt juridisk villnis som kan holde potensielle konkurrenter på avstand. Etter hvert som systemet ekspanderer, øker patentfiksing og rettstvister. Søksmål framlagt av patentsjonglører utgjør over tre femtedeler av alle søksmål for IP-forseelser i USA, og kostet økonomien om lag 500 milliarder dollar i løpet av årene 1990–2010.


… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer. (Du har allerede lest 3 gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer